Jesteś tutaj

Numery "Misyjnym szlakiem"

Nr 2021/1 (23)

Kolejny numer „Misyjnego Szlaku” otwiera artykuł pt. „Dług wdzięczności”, w którym Kazimierz Kucharski SJ przedstawia sylwetki jezuickich męczenników z czasów drugiej wojny światowej.

Nr 2020/2 (22)

Kolejny numer biuletynu z informacjami o misyjnej działalności jezuitów otwierają artykuły na temat Madagaskaru. Ojciec Tadeusz Kasperczyk SJ w tekście pt.

Nr 2020/1 (21)

Pierwszy w tym roku numer „Misyjnego Szlaku” otwierają wieści z Madagaskaru, a wśród nich artykuł Tadeusza Kasperczyka SJ pt.

Nr 2019/2 (20)

Dwudziesty numer „Misyjnego Szlaku” otwierają – jak zwykle – artykuły poświęcone działalności misyjnej jezuitów Prowincji Polski Poł

Nr 2019/1 (19)

Dziewiętnasty numer „Misyjnego Szlaku” otwierają dwa teksty misjonarza pracującego na Madagaskarze, o.

Nr 2018/2 (18)

Ukazał się już osiemnasty numer „Misyjnego Szlaku”. Jak zawsze w naszym biuletynie publikujemy wieści z krajów, w których pracują jezuiccy misjonarze z Poslki. Tym razem numer otwiera artykuł br.

Nr 2018/1 (17)

Ukazał się już kolejny, siedemnasty, numer Jezuickiego Informatora Misyjnego „Misyjnym Szlakiem”.

Nr 2017/2 (16)

Szesnasty numer biuletynu „Misyjnym Szlakiem” tradycyjnie już prezentuje działalność misyjną ojców jezuitów z Prowincji Polski Południowej.

Strony