Jesteś tutaj

O nas

„Liczni są dzisiaj ci, którzy oczekują na głoszenie Ewangelii i pragną nadziei i miłości. Ci, którzy w głębi swego serca słyszą wołanie o pomoc płynące od ludzkości, pozostawiają wszystko dla Chrystusa i przekazują ludziom wiarę i miłość do Niego” (por. Spe salvi, 8).

„Głoszenie Chrystusa i Jego zbawczego orędzia jest dla wszystkich najważniejszym zadaniem. «Biada mi – mówił św. Paweł – gdybym nie głosił Ewangelii». [...] Działalność misyjna jest odpowiedzią na miłość, którą Bóg nas obdarza. Jego miłość nas wybawia i ukierunkowuje na misje ad gentes” (z orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny, 19 X 2008).

Misjonarze Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego od wielu lat pracują w dalekich krajach świata, niosąc Ewangelię Chrystusa. To najwspanialsza posługa, jaką mogą dać dzisiaj współczesnemu człowiekowi.

Nasze placówki misyjne:

Afryka i Madagaskar

 • Madagaskar
 • Malawi
 • Sudan Południowy
 • Zambia

Ameryka Południowa

 • Brazylia

Azja

 • Chiny

Europa

 • Ukraina
 • Rosja

Dzieło misyjne naszej Prowincji może się rozwijać dzięki współpracy zarówno osób duchownych, jak i świeckich, misjonarzy pracujących w dalekich krajach, jak i tych, którzy wspierają ich duchowo i materialnie.

Dla organizacji i animacji działa misyjnego naszej Prowincji w 2008 roku zostało powołane Biuro Misyjne zwane Referatem Misyjnym Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, z siedzibą w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Referat realizuje swoje zadania przez:

 • szerzenie informacji o naszych misjach, ich działalności, potrzebach i rozwoju
 • organizowanie wsparcia dla misjonarzy i ich podopiecznych
 • co prowadzi do budowania więzi braterstwa, jedności i solidarności zgodnie z głoszoną Ewangelią Chrystusa.

Głównym narzędziem szerzenia informacji o naszych misjach jest biuletyn misyjny „Misyjnym Szlakiem” ukazujący się od 2010 r. corocznie na Wielkanoc i Boże Narodzenie wraz z kalendarzem misyjnym. Ponadto dzięki uruchomionemu niedawno portalowi internetowemu dotrzemy – jak ufamy – do szerszego grona Czytelników. Będziemy pisać o działalności misjonarzy naszej Prowincji, o ich problemach, sukcesach i osiągnięciach, o troskach i potrzebach zarówno duchowych, jak i materialnych. Wymienione środki współczesnego przekazu posłużą nam do informowania i uwrażliwiania ludzi dobrej woli na zadania i wspólną odpowiedzialność za dzieło misyjne Kościoła.

Zadaniem Referatu Misyjnego jest szukanie pomocy duchowej i finansowej dla misji i misjonarzy. Misjonarze potrzebują przede wszystkim naszego modlitewnego wsparcia. Modląc się w intencji innych, modlimy się jednocześnie za siebie, bo sami z naszej modlitwy nie wychodzimy z pustymi rękami. Jesteśmy przez Boga tak samo obdarowywani, jak ci, za których się modlimy. Bóg hojnie obsypuje nas swoimi darami, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Do modlitwy możemy dołączyć nasze cierpienia. Niezwykle cennym darem wspierającym misyjny siew jest bowiem pokorne przyjęcie cierpień i niedogodności, jakie niesie życie, i ofiarowanie ich Bogu na Jego większą chwałę oraz w intencji misji.

Drugim bardzo ważnym wsparciem dla misjonarzy jest pomoc finansowa. Referat Misyjny organizuje i planuje organizację w przyszłości różnego rodzaju akcji mających na celu pozyskiwanie środków dla finansowego wspierania działalności misjonarzy. Zadania te realizujemy między innymi przez:

 • organizowanie niedzieli misyjnych w parafiach i głoszenie kazań o tematyce misyjnej
 • rozprowadzanie biuletynów misyjnych wraz z kalendarzem misyjnym, kartek bożonarodzeniowych i okolicznościowych oraz pamiątek z krajów misyjnych
 • „Grosz św. Krzysztofa” za każdy bezpiecznie przejechany kilometr na pokrycie kosztów zakupu i eksploatacji samochodów dla misjonarzy
 • organizowanie kiermaszów na rzecz misji

Wszyscy, którzy chcieliby włączyć się w misyjne dzieło, mogą to uczynić przede wszystkim przez modlitwę zanoszoną do Pana żniwa w intencji misjonarzy – siewców Ewangelii. Prosimy także o wsparcie materialne naszego misyjnego dzieła. Na różnych stronach misyjnego portalu internetowego, a także w biuletynie misyjnym znajdą Państwo opis projektów wymagających materialnego wsparcia („Adopcja serca”, „Patronat misyjny”, projekty budowlane itd.).

Staramy się, aby fundusze wpłacone za pośrednictwem Referatu Misyjnego były w całości przekazywane na projekty misyjne. Koszty administracyjne są pokrywane ze środków własnych.

Wszystkich, którzy pomagają w misyjnym dziele, włączamy w naszą codzienną modlitwę oraz w ofiarę Mszy świętych odprawianych (począwszy od czerwca 2012 r.):

w 1. i 3. środę każdego miesiąca w intencji DOBROCZYŃCÓW ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH, którzy swoją modlitwą i ofiarami wspomagali czy wspomagają nasze misje;

w 2. czwartek każdego miesiąca w intencji wszystkich naszych MISJONARZY pracujących na misjach oraz w intencji MISJI.    

Jeśli chcesz wesprzeć materialnie naszych misjonarzy lub ich konkretny projekt misyjny, skontaktuj się z nami:

REFERAT MISYJNY                                                       

PROWINCJI POLSKI POŁUDNIOWEJ     

TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO

ul. Kopernika 26
31-501 KRAKÓW

e-mail: procmisspme@gmail.com
tel. 12 62 93 236
tel. kom. 667 466 288