Jesteś tutaj

Wspieram

Prenumerata „Misyjnym Szlakiem”

Biuletyn „Misyjnym Szlakiem”, który ukazuje się dwa razy w roku, można zaprenumerować, wysyłając dobrowolną ofiarę (minimum 20 zł rocznie) na pokrycie kosztów druku oraz wysyłki.

Patronat misyjny

„Patronat misyjny” polega na objęciu duchową i materialną opieką wybranego misjonarza.

Program „Adopcja serca”

Afryka kojarzy się nam z widokiem biednych, żyjących w głębokiej nędzy ludzi, trapionych przez różne choroby, jak AIDS czy malaria, ogromną liczbą niedożywionych dzieci i dużym procentem analfabetó

Intencje mszalne

Jedną z form pomocy misjonarzom może być przekazanie im intencji mszalnych. Ofiary, tzw.