Jesteś tutaj

Prenumerata „Misyjnym Szlakiem”

Biuletyn „Misyjnym Szlakiem”, który ukazuje się dwa razy w roku, można zaprenumerować, wysyłając dobrowolną ofiarę (minimum 20 zł rocznie) na pokrycie kosztów druku oraz wysyłki.

Ofiary z dopiskiem „Prenumerata” bądź „Informator Misyjny” można przekazywać na konta bankowe Referatu Misyjnego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.