Jesteś tutaj

Wieści z Liceum św. Franciszka z Asyżu w Fianarantsoa

Br. Ronald Fabien Ramamitsiferana OFMCap
03.07.2024

Nowinki z naszego „podwórka”

Chcielibyśmy się podzielić tym, co się ostatnio wydarzyło. A wydarzyło się wiele od czasu naszej ostatniej wysłanej do Was relacji. Skupimy się przede wszystkim na tym, co dotyczy edukacji, wydarzeń nadzwyczajnych oraz politycznych, oraz na ich wpływie na sytuację gospodarczą i społeczną w naszym kraju.

Edukacja

Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęliśmy 6 września ubiegłego roku Mszą św., podczas której oddaliśmy w ręce Pana wszystko, czym żyjemy, prosząc Go o Jego łaskę i pomoc. Niech Jego łaska i błogosławieństwo rozlewają się w naszych sercach. Modliliśmy się także o to, aby wszyscy pracownicy naszego Liceum mogli cieszyć się zdrowiem, gorliwością i zapałem w pracy na chwałę Pana, a także pożytek naszych uczniów. Ich solidna i gorliwa praca zaowocuje dobrymi wynikami naszych uczniów w czekających ich egzaminach.

Zorganizowaliśmy także tygodniowe szkolenie zawodowe dla całej kadry pedagogicznej naszego Liceum z zakresu edukacji. Nacisk został położony przede wszystkim na formację duchową naszego grona pedagogicznego. Niemniej ważna była także formacja z zakresu psychopedagogiki edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. Wysokie kompetenje naszego grona pedagogicznego zapewnią wysoki poziom edukacji w naszej placówce, zarówno pod względem przekazywanej wiedzy, jak i wychowania. Istotnym elementem procesu wychowawczego jest kształtowania postaw oraz zachowań społecznych i religijnych uczniów. Chodzi tu przede wszystkim o kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej i społecznej oraz właściwej postawy chrześcijańskiej naszych uczniów. To z konieczności wymaga od nauczycieli inicjatywy i determinacji w działaniu. Są nimi bez wątpienia poświęcenie w pracy dla dobra edukacji naszych uczniów oraz prezentowanie właściwej postawy chrześcijańskiej i obywatelskiej w środowisku szkolnym oraz poza nim, czyli w życiu codziennym.

4 października z okazji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, Patrona naszej szkoły, oraz przypadającej w tym czasie 20. rocznicy powstania naszego Liceum zorganizowaliśmy wyjątkowe obchody, które poprzedziła uroczysta Msza św. w parafii św. Franciszka i św. Klary w Antamponjina, w Fianarantsoa. Po Mszy miały miejsce tradycyjne tańce w wykonaniu poszczególnych klas, przeplatane rozgrywkami sportowymi między nauczycielami i uczniami. Dzień ten był pełen entuzjazmu i radości.

25 października została wznowiona nauka w naszej szkole, co poprzedziła uroczysta Msza św. z udziałem Diecezjalnej Dyrekcji Edukacji Katolickiej (DI-DEC). Nasi uczniowie brali czynny udział w tych uroczystościach. Arcybiskup Fianarantsoa Fulgence Rabemahafaly, który przewodniczył Mszy św., w homilii zwrócił uwagę na znaczenie edukacji katolickiej dla przyszłości Madagaskaru. Jest ona bardzo istotna, szczególnie wobec sytuacji, jaka obecnie panuje w naszym kraju.

Jeśli chodzi o sprawy edukacyjne, podczas pierwszego rozdawania biuletynu ocen z egzaminu po pierwszym trymestrze[1] podjęliśmy decyzję, że odtąd wszyscy uczniowie w klasie egzaminacyjnej 7e (fr. la classe de septième; klasa kończąca 5-letnią podstawówkę), 3e (fr. la classe de troisième, klasa kończąca 4-letnie gimnazjum), Tle (fr. la classe terminale, klasa maturalna), którzy nie mieli odpowiednio wysokiej średniej[2], będą musieli zostawać w szkole w porze południowej, zaraz po posiłku[3], aby wziąć udział w dodatkowych zajęciach – korepetycjach. Celem tego jest pomoc im w lepszym przyswojeniu przerabianego w klasie materiału, jednak pozwala to też uniknąć uczniom zmęczenia spowodowanego powrotem do domu i ponownym przychodzeniem do szkoły, co może mieć szkodliwy wpływ na ich naukę i zdrowie.

W kwestiach ochrony przyrody, której patronem jest św. Franciszek z Asyżu, słynny piewca natury będącej cudownym darem Boga dla człowieka, uczniowie zostali poproszeni o swój wkład w te starania. Każdy ma przynieść do szkoły doniczki z sadzonkami krzewów lub kwiatów i dbać o nie przez cały rok szkolny, mając je „pod ręką”, co zapewni nam wspaniały „rozkwit” naszego szkolnego ogrodu.

Sytuacja polityczna

Jeśli chodzi o sytuację polityczną na Madagaskarze, gazety, dzienniki, a także stacje telewizyjne, przykładowo France 24 i TV5 Monde, nie zapominając także o radiu RFI (Radio France Internationale), informują nas o tym, co dzieje się w naszym kraju. Panujący ustrój na Madagaskarze ciągle daleki jest od demokratycznego, mimo iż niemalże wszyscy politycy spierają się o jego zasady, rozumienie i praktykę. Kością niezgody i powodem kłótni między politykami wciąż są wybory z 16 listopada. Wybór tej samej osoby po raz kolejny, pana Andry’ego Rajoeliny, jako nowego prezydenta wywołuje niezgodę i polityczną debatę na temat legalności wyboru. Ma to bezpośrednie przełożenie na sytuację gospodarczą i ekonomiczną w kraju, który ciągle napotyka na poważne przeszkody na drodze do zrównoważonego rozwoju. Rzeczywisty rozwój naszego kraju, osłabionego przez kryzys polityczny, staje się zupełnie niemożliwy.

Sytuacja klimatyczna

Jak zapewne wszystkim wiadomo, Madagaskar jako kraj wyspiarski jest bardzo wrażliwy na zmiany klimatyczne. Każda klęska żywiołowa, której doświadcza nasz kraj, niezależnie od tego, czy jest to susza, która dotyka dużą część Wielkiej Wyspy, czy cyklony, które atakują głównie regiony wschodniego wybrzeża, oraz związane z nimi powodzie w okresie deszczów powodują ogromne straty i zniszczenia. Wspomniane kataklizmy bardzo mocno odbijają się na sytuacji wszystkich mieszkańców, także w naszym regionie. Prawie każdego roku zniszczeniu ulegają ogromne obszary naszego kraju.

Występujące na przemian susze i cyklony powodują powodzie i niszczą nasze rolnictwo w różnych częściach kraju. Niemożliwa staje się na przykład hodowla bydła, ze względu na brak paszy w regionach dotkniętych długotrwałą suszą. Uprawy raz na skutek suszy w regionach, gdzie najczęściej występuje, innym razem z powodu powodzi „przyniesionej” przez cyklon głównie na wschodnim wybrzeżu oraz w regionach, do których dociera cyklon lub tylko intensywne pocyklonowe opady deszczu, są całkowicie zniszczone. Chodzi głównie o uprawy ryżu, ale nie tylko. Także tzw. pozasezonowe uprawy, jak uprawa fasoli, kukurydzy czy nawet jarzyn, nie jest w stanie przetrwać ani tak długoterminowej suszy, ani powodzi spowodowanej ulewnymi deszczami.

Podejmowane wysiłki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego społeczności kraju najczęściej kończą się fiaskiem. Klęska głodu, szczególnie w regionach najbardziej wrażliwych na powyższą sytuację, wciąż jest realna. Niedobór ryżu, wszelkiego rodzaju zbóż i warzyw z powodu wspomnianych kataklizmów nadal jest naszym aktualnym problemem. Mimo to, dzięki Waszemu wsparciu finansowemu, nasze Liceum może jakoś funkcjonować.

Sytuacja społeczno-gospodarcza

Obecna sytuacja polityczna na Madagaskarze, a także susza, która w dalszym ciągu zagraża Wielkiej Wyspie, oraz brak pracy dla dużej części jej mieszkańców powodują wzrost kosztów życia. Tym bardziej że obecnie wkraczamy w czas tzw. przednówka. Większość rolników nie ma już zapasów ryżu, które pozwoliłyby dotrwać im do czasu nowych zbiorów, na co trzeba czekać jeszcze 3–4 miesiące.

To także najtrudniejszy okres dla rodziców naszych uczniów. Rosnące ceny żywności i artykułów pierwszej potrzeby, z drugiej strony bardzo niskie dochody lub nawet brak pracy powodują brak środków potrzebnych na regularną opłatę czesnego za naukę w szkole. A to wpływa z kolei na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli. Kwota pozyskana z czesnego, na koniec miesiąca, nie wystarcza na wypłatę należnych wynagrodzeń dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. Dlatego zwracamy się do Was, drodzy Sponsorzy, z prośbą o pomoc w tej sprawie. Oczekując na Waszą przychylną odpowiedź, zapewniamy, że wszystkie nasze modlitwy są w Waszych intencjach, aby Dobry Bóg napełnił Was swoimi łaskami i obdarzył długim życiem, pełnym zdrowia i szczęścia.

Br. Ronald Fabien Ramamitsiferana OFMCap, dyrektor szkoły

Przypisy
[1]  Rok szkolny na Madagaskarze składa się z trzech trymestrów, każdy z nich kończy się pisemnym egzaminem [przyp. red.].
[2]  W systemie nauczania na Madagaskarze każdy przedmiot ocenia się w skali 0–20. Na świadectwie (w biuletynie ocen) oblicza się średnią ze wszystkich przedmiotów, która – jeśli uczeń uzyska przynajmniej 10/20 – daje promocję [przyp. red.].
[3]  Uczniowie na Madagaskarze na obiad wracają do domów. Lekcje przed południem kończą się o 11.45, a zajęcia popołudniowe zaczynają się o godz. 14.00 i trwaj do 16.00 lub 17.00, w zależności od tego, czy to szkoła podstawowa czy średnia [przyp. red.].