Jesteś tutaj

List do Przyjaciół Liceum pw. św. Franciszka z Asyżu

Ojciec Roland OFMCap
10.02.2024

LIST DYREKTORA LICEUM PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU DO PRZYJACIÓŁ MISJI I DARCZYŃCÓW W POLSCE

Fianarantsoa, 19 marca 2023

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy

Cieszymy się, że możemy się z Wami ponownie spotkać dzięki tym kilku akapitom z naszymi wiadomościami. Pozwalają one opowiedzieć o wszystkim, co się u nas wydarzyło podczas tych kilku minionych miesięcy, w których nie komunikowaliśmy się ze sobą.

Przede wszystkim dziękujemy

Przesyłamy przede wszystkim wielkie podziękowania za okazaną pomoc finansową na rzecz najuboższych uczniów naszej szkoły. Dzięki niej dzieci z ubogich rodzin mogą się uczyć w naszej szkole jak wszyscy i otrzymywać jeden darmowy posiłek dziennie w szkolnej stołówce. Wszyscy oni są świadomi, nie tylko rodzice, ale także sami uczniowie, że wsparcie finansowe, które im zaoferowaliście, pozwala im mieć nadzieję na nowe, lepsze życie w przyszłości. Nadrzędnym celem naszej szkoły jest wyprowadzenie uczniów wspieranych przez Państwa z impasu głębokiego ubóstwa, którego doświadczają w życiu codziennym. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze wielkie oddanie i poświęcenie, za Waszą wielką hojność i czułość, a zwłaszcza za Waszą dobroczynność i życzliwość dla naszych uczniów. Także my, administracja szkoły, jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą charytatywną działalność, bo wiemy, że bez Waszej pomocy nasza szkoła nie mogłaby działać tak, jak powinna. Inaczej mówiąc, Wasze finansowe wsparcie stanowi wielką pomoc dla prawidłowego funkcjonowania naszej placówki.

Wielkopostne refleksje

Jeśli chodzi o duchową opiekę nad naszymi uczniami, to szczególnie obecnie, w okresie Wielkiego Postu, jest prowadzona refleksja wokół tematu nawrócenia, by umocnić w naszych uczniach ducha jedności i solidarności, a zwłaszcza wspólnoty z Bogiem. Jest to zarazem i edukacja, i formacja duchowa uczniów, która uwrażliwia i zwiększa ich świadomość, że żyją wśród innych, co wyrabia w nich też postawę wzajemnej pomocy, współzależności i zrozumienia innych. Trudności, przez które przeszli, których doświadczyli i nadal doświadczają w trwającym u nas kryzysie społeczno-ekonomicznym, który w naszym kraju niestety wciąż się nasila, będą dla nich doświadczeniem, z którego, miejmy nadzieję, wyciągną pozytywne wnioski. To także odnosi się do kwestii ekologicznych. Jak już wiemy, Wielka Wyspa przeżywa obecnie wielkie zmiany klimatyczne, także z powodu ciągłej degradacji środowiska. Dlatego też jako temat do refleksji duchowej wybraliśmy zagadnienia związane z potrzebą „nawrócenia ekologicznego”, czyli koniecznością zmiany podejścia do problemu ochrony środowiska. Inicjatywa nawrócenia ekologicznego jest wyrazem przemian, jakie zachodzą w naszym naturalnym środowisku.

Zmiany klimatyczne i ich skutki

Jeśli chodzi o zmiany klimatu, przez Wielką Wyspę przeszedł niedawno niszczycielski cyklon, który nazwano Freddy. Zdewastował on wszystko na południu płaskowyżu, zwłaszcza w jego południowo-wschodniej części. Cała infrastruktura jest prawie doszczętnie zniszczona. Rolnictwo, w tym uprawa ryżu, która zapewnia 45 proc. wyżywienia dla większości ludności Madagaskaru, zostało prawie całkowicie zdewastowane. Pola ryżowe w naszym regionie są zalane. Konsekwencją tego – z dużym prawdopodobieństwem – może być w tym roku głód. Dlatego po raz kolejny ośmielamy się ponowić naszą prośbę o pomoc finansową dla stołówki szkolnej naszego liceum oraz dla dzieci z najuboższych rodzin. Za to wsparcie naszej szkoły już teraz z góry dziękujemy.

Obchody dwudziestolecia szkoły

Miło nam poinformować Was, drodzy Dobroczyńcy, że w tym roku nasze liceum będzie obchodzić dwudziestolecie istnienia. Z tej okazji organizujemy małą uroczystość, chcąc w trakcie jubileuszowych obchodów zebrać fundusze na nieznaczne podniesienie pensji naszego personelu, szczególnie nauczycieli. Uroczystości rocznicowe odbędą się w dniach 19–21 maja br. Rozpoczną się one celebracją eucharystyczną, po której nastąpi prezentacja artystyczna w wykonaniu uczniów poszczególnych klas naszej szkoły. Zorganizujemy również spotkanie towarzyskie, aby wzmocnić ducha solidarności, jedności i braterstwa, a przede wszystkim poczucie wspólnoty naszej kadry nauczycielskiej oraz poprawić także relacje między nimi a uczniami naszego liceum.

Rocznicowy projekt

Ponadto dla uczczenia dwudziestej rocznicy powstania naszej szkoły chcielibyśmy zrealizować, nasi drodzy Darczyńcy, choćby tylko jedną małą rzecz, by poprawić warunki socjalne uczniom naszej szkoły. Jest nią projekt budowy szkolnej kawiarenki. To zapewniłoby miejsce, w którym w przerwach międzylekcyjnych nasi uczniowie, ale i nauczyciele mogliby kupić sobie i spożyć jakiś niewielki posiłek czy czegoś się napić. Brak takiego miejsca na terenie szkoły powoduje, że uczniowie szukają go poza terenem szkoły i w ten sposób, poza kontrolą szkoły, narażają swoje zdrowie, a może nawet życie. Dlatego właśnie myślimy o tym projekcie. Koszt jego realizacji to 4560 euro, nie licząc naszego wkładu, czyli funduszy, które zbiorą i ofiarują rodzice uczniów.

Zwracamy się do Was, drodzy Dobroczyńcy, z prośbą o pomoc finansową w realizacji tego miniprojektu, by poprawić warunki socjalne naszym podopiecznym i zwiększyć ich bezpieczeństwo. Już teraz składamy Wam wielkie dzięki za wszystko, co możecie dla nas w tej kwestii zrobić.

Współczucie i modlitwa

Nie zapominamy również o gorącej modlitwie za naszych braci i siostry, którzy bardzo cierpią z powodu rosyjskiej agresji na ich ojczyznę. Wszyscy serdecznie współczujemy cierpiącemu narodowi ukraińskiemu napadniętemu przez złowrogi kraj. Składamy ich życie we wszechmocne ręce Boga. Niech miłosierny Ojciec łaskawie wspomaga wszystkie te państwa, które wspaniałomyślnie, w poczuciu braterstwa i z wielkim poświęceniem spieszą z pomocą narodowi ukraińskiemu, napadniętemu przez złowrogi, o niezrozumiałych imperialistycznych marzeniach, złowieszczy kraj.

Ciągle jeszcze trwamy w samym sercu Wielkiego Postu. Jest więc czas, aby wspierać się wzajemnie w sprawach moralnych i duchowych. Papież Franciszek ciągle zachęca nas do pójścia drogą przemiany życia i nawrócenia. Dbajmy o to, aby trud, jaki każdego dnia podejmujemy dla dobra najuboższych, stał się przede wszystkim czynem miłosierdzia i miłości w oczach Tego, który nas powołał, a którym jest sam Jezus Chrystus.

Dobrego czasu przygotowania do Wielkanocy, drodzy Przyjaciele. Dobry Bóg wynagrodzi każde uczynione przez Was dobro, wszystko to, co dobrego czynicie oraz co uczynicie w przyszłości.

Pozostajemy z Wami w jedności na modlitwie.

Z braterskim pozdrowieniem i życzeniami radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

Ojciec Roland OFMCap, dyrektor Szkoły św. Franciszka z Asyżu, 
wraz z rodzicami uczniów i gronem pedagogicznym