Jesteś tutaj

Doroczna akcja na rzecz misji. Sprawozdanie za rok 2022

O. Czesław H. Tomaszewski SJ
14.11.2023

Ubóstwo, które niszczy i zabija

„Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8,9) – tymi słowami Apostoł Paweł zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie, aby utwierdzić ich działania solidarnościowe na rzecz potrzebujących braci. „Światowy Dzień Ubogich – pisze papież Franciszek w Orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich – również w tym roku [2022] staje się na nowo swego rodzaju pozytywną prowokacją, która ma nam pomóc w refleksji nad naszym stylem życia oraz nad wieloma wymiarami ubóstwa, które pojawiają się w tym obecnym momencie dziejowym” (nr 1).

Na pierwszym miejscu przychodzi myśl o tragedii wojny na Ukrainie wywołanej zbrojną agresją Rosji, która „chce narzucać swoją wolę wbrew zasadzie samostanowienia narodów”, sieje śmierć i zniszczenie, zagłusza głos ludzkości domagającej się pokoju (por. tamże). Ileż to biedy i nędzy generuje niedorzeczna wojna! Gdziekolwiek się spojrzy, widzimy, że nienawistna przemoc i agresja uderzają w bezbronnych i najsłabszych, w niewinne dzieci, ich matki, ludzi w podeszłym wieku i chorych.

Obok tej wojny oraz innych, które toczą się w wielu miejscach na ziemi, niosąc śmierć i zniszczenie, nie można nie zauważyć ubóstwa, a raczej nędzy, która dotyka tak wiele krajów świata, szczególnie te misyjne, zwane „trzecim światem”. „Ubóstwo, które zabija – mówi papież Franciszek we wspomnianym Orędziu – to nędza zrodzona z niesprawiedliwości, wyzysku, przemocy oraz niesprawiedliwego podziału bogactw i zasobów. To ubóstwo rozpaczliwe, pozbawione przyszłości, ponieważ narzucone przez kulturę odrzucenia, która nie daje perspektyw ani dróg wyjścia. Jest to nędza, która zmuszając do stanu skrajnego niedostatku, oddziałuje również na wymiar duchowy, który nawet jeśli często jest zaniedbany, to przecież nie z tego powodu nie istnieje czy się nie liczy. Kiedy jedynym prawem staje się rachunek zysku na koniec dnia, to wtedy nie ma już hamulców, aby zastosować logikę wyzysku osób: inni ludzie stają się jedynie środkami. Nie istnieje już wtedy sprawiedliwa zapłata czy słuszne godziny pracy, ale tworzą się nowe formy niewolnictwa, których doznają osoby, które nie mają innej drogi wyjścia i muszą zaakceptować tę trującą niesprawiedliwość, aby uciułać minimum na przeżycie” (tamże, nr 8).

 Niszczycielskie katastrofy naturalne

Źródłem nędzy stygmatyzującej całe społeczeństwa, szczególnie te najbardziej dotknięte, są także cyklony, tajfuny oraz inne katastrofy naturalne, które powodują ogromne zniszczenia, utratę dorobku całego życia, są przyczyną popadania w nędzę, a nierzadko niosą śmierć. Chcę tu wspomnieć o jednym kraju, oprócz Madagaskaru, w który niemalże rokrocznie uderza niszczycielski i często śmiercionośny cyklon. Kraj ten to Malawi. W roku 2019 w Malawi uderzył cyklon Idai, w 2022 roku cyklon Ana, a w marcu 2023 roku cyklon Freddy, który okazał się najstraszniejszym, najbardziej niszczycielskim i śmiercionośnym cyklonem wszech czasów.

„Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14,7) – powiedział Pan Jezus na kilka dni przed świętem Paschy, będąc w Betanii, w domu Szymona zwanego „Trędowatym”. Tak, ciągle mamy ubogich, w których żyje ubogi Chrystus. Oczekują oni na naszą pomoc, nasze materialne wsparcie, na naszą „solidarność” z nimi, która polega na tym, że zechcemy podzielić się z nimi tym, czego mamy często niewiele, bo oni nic nie mają. Podzielić się, aby nikt nie musiał cierpieć z powodu braku najpotrzebniejszych rzeczy. Trzeba działać, aby nikomu nie zabrakło tego, co konieczne. Trzeba zakasać rękawy i realizować naszą „wiarę poprzez bezpośrednie zaangażowanie, które nie może być scedowana na innych” – mówi papież Franciszek w przytaczanym wyżej Orędziu i dodaje: „Zdarza się […], że niektórzy chrześcijanie, ze względu na zbyt mocne przywiązanie do pieniądza, ugrzęźli w złym używaniu dóbr oraz majątku. Są to sytuacje, które ukazują słabą wiarę, a także słabą i krótkowzroczną nadzieję” (tamże, nr 7).

Referat Misyjny to nie tylko „biuro” wykonujące lepiej czy gorzej swoje zadania, ale to przede wszystkim ogromna rzesza ludzi, bo licząca przeszło 2500 osób, działających na rzecz ubogich, chorych, skrzywdzonych i będących w potrzebie, szczególnie niewinnych dzieci. Od wielu już lat – bo właśnie mija 15. rok naszej działalności – składają oni w ofierze swoje oszczędności na pomoc dla tych wszystkich naszych braci i sióstr w Chrystusie, którzy są w wielkiej potrzebie.

Pomoc udzielona w 2022 roku

W 2022 roku zebrano ogółem: 1 079 970,10 zł.

I. POMOC DZIECIOM W EDUKACJI
– MADAGASKAR: 322 313,40 zł
– MALAWI: 44 456,98 zł
– ZAMBIA: 19 172,40 zł
– KIRGIZJA: 12 620,00 zł

II. DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE
– MADAGASKAR: 39 557,28 zł
– MALAWI: 23 112,50 zł

III. WODA DLA AFRYKI
– MADAGASKAR – MARANA: 47 168,00 zł

IV. RADIO I SZKOŁA RADIOWA CHIKUNI
– POMOC DLA RADIA I SZKOŁY RADIOWEJ: 90 893,90 zł

V. DUSZPASTERSTWO
– ZAMBIA: 36 395,10 zł

VI. POMOC CHARYTATYWNA
– UKRAINA, UCHODŹCY WOJENNI: 82 930,63 zł
– MALAWI PO CYKLONIE ANA: 133 141,95 zł

VII. POMOC MISJONARZOM
– MADAGASKAR: 21 885,95 zł
– MALAWI: 26 518,64 zł
– ZAMBIA: 18 112,50 zł
– SUDAN POŁUDNIOWY: 12 686,96 zł
– POMOC UKRAINE: 17 000,00 zł

VIII. WYDATKI OSOBISTE DLA MISJONARZY
– PODRÓŻE, OPIEKA MEDYCZNA: 8 200,00 zł

W 2022 ROKU NA CELE MISYJNE PRZEKAZANO: 956 166,19 zł.

IX. KOSZTY WEWNĘTRZNE
– DRUK 2 NUMERÓW BIULETYNU I KALENDARZA: 65 964,05 zł
– ZAOPATRZENIE KIERMASZA MISYJNEGO: 2 929,00 zł
– OPŁATY ZA WITRYNY, POCZTA, BIURO: 5 354,25 zł
– OPŁATY BANKOWE, ZA WYSYŁKĘ: 3 067,78 zł      
– PROMOCJA MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ: 20 700,00 zł

RAZEM W 2022 ROKU NA CELE MISYJNE ŁĄCZNIE Z KOSZTAMI PRZEKAZANO: 1 054 182,27 zł.

Podziękowania

Łączna suma zebrana podczas akcji misyjnych w parafiach, na kiermaszach oraz przez indywidualne wpłaty na konta misyjne dla finansowania takich projektów, jak: „Adopcja Serca”, „Woda dla Afryki”, pomoc charytatywna poszkodowanym wskutek cyklonów, wsparcie dla ubogich rodzin oraz na potrzeby duszpasterskie naszych misjonarzy, wyniosła w 2022 roku 1 079 970,10 zł. Za wszystkie złożone ofiary składam wszystkim drogim Ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać”.

Gorące słowa podziękowania kieruję do Czcigodnych Księży Proboszczów, którzy umożliwili nam przeprowadzenie wspomnianej akcji i zbiórki misyjnej na terenie ich parafii bądź sami zorganizowali i przeprowadzili taką zbiórkę na pomoc dla naszych misjonarzy w Afryce i na Madagaskarze.

Czcigodny Ksiądz mgr Kazimierz Kijas, Proboszcz Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka – Redemptor Hominis w Krakowie. Serdecznie dziękuję Czcigodnemu Księdzu za zorganizowanie misyjnego kiermaszu na pomoc dla misji jezuickich na Madagaskarze, w Zambii i Malawi. Dziękuję również parafialnej Grupie Misyjnej za współorganizację wydarzenia oraz prowadzenie kiermaszu misyjnego. Dziękuję wszystkim Szanownym Pomocnikom, całej Wspólnocie parafialnej Redemptor Hominis oraz wszystkim uczestniczącym za żywe zainteresowanie sprawami misyjnymi oraz za złożone ofiary na pomoc dla ubogich w krajach misyjnych, szczególnie dla ubogich dzieci i sierot. Serdeczne Bóg zapłać.

Dziękuję również wszystkim Parafiom i Duszpasterstwom Prowincji Polski Południowej Jezuitów, tym, którzy zechcieli umożliwić nam przeprowadzenie powyższych akcji misyjnych, oraz tym, którzy przeprowadzili zbiórkę misyjną na powyższy cel w kolejne „dni misyjne” w ciągu całego roku: w uroczystość Trzech Króli 6 stycznia, w 2. niedzielę Wielkiego Postu – w tzw. niedzielę „Ad Gentes” (zbiórka w tym dniu jest przeznaczona na osobiste wsparcie dla misjonarzy), 25 lipca – „Grosz św. Krzysztofa” (ofiary „1 grosz za każdy szczęśliwie przejechany kilometr” na kupno samochodów i paliwa dla misjonarzy) oraz w 2. niedzielę Adwentu (przeprowadza się wówczas zbiórkę na potrzeby Kościoła na Wschodzie). Wszystkie przeprowadzone w ten sposób zbiórki w parafiach i duszpasterstwach, które chciały wspomóc naszych misjonarzy, dały łączną sumę 34 947,50 zł, w tym samo duszpasterstwo „GÓRKA” w Zakopanem zebrało i ofiarowała na pomoc misjom 20 000,00 zł.

 Czcigodni Rodacy Polonii australijskiej 

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Polonii w Australii. Duszpasterze australijskiej Polonii w jezuickich ośrodkach polskiego duszpasterstwa w Melbourne (Essendon), Richmond i Oakleigh zorganizowali kwestę na pomoc dla misji. W roku 2022 we wszystkie niedziele Wielkiego Postu przeprowadzali zbiórki na wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy – i zebrali kwotę 28 458 dol. australijskich, którą przekazano do Biura Misyjnego Jezuitów w Krakowie. Za przekazaną sumę serdecznie dziękuję wszystkim Wspaniałym Rodakom, którzy hojnie „sypnęli groszem”, aby przyjść z konkretną pomocą siostrom i braciom w Chrystusie będącym w wielkiej potrzebie.

Czcigodni Rodacy z Chicago

Równie serdeczne podziękowanie kieruję do Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, szczególnie przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago. Bardzo dziękuję wszystkim Opiekunom dzieci w Afryce w naszym programie „Adopcji Serca” oraz grupie Wolontariuszy Adopcji Serca, z Panią Anią i Panem Andrzejem na czele. Zebrano łączną sumę 23 746,37 dol. amerykańskich. Wszystkim tym naszym Przyjaciołom składam serdeczne Bóg zapłać.

Czcigodni Benefaktorzy w Polsce

Podobnie szczere i serdeczne podziękowanie kieruję do naszych drogich Darczyńców w Polsce, których zasługi są ogromne. Serdeczne „Bóg zapłać” za każdy ofiarowany „grosz” dla naszych misyjnych braci i sióstr w Chrystusie, którzy cierpią z powodu ubóstwa, a bardzo często nawet skrajnej nędzy. Serdecznie w ich imieniu dziękuję i proszę o dalszą pomoc.

Przekazując wyrazy głębokiego szacunku oraz szczerej wdzięczności za każdą okazaną pomoc, z całego serca Państwa pozdrawiam i życzę wszystkim obfitości Bożych łask na co dzień. Pamiętam o wszystkich naszych drogich Darczyńcach w modlitwie, szczególnie gdy w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca odprawiam Mszę św. w intencji wszystkich naszych Ofiarodawców i Pomocników Misji, którzy nas wspomagają czy wspomagali, a także tych, którzy już spośród nas odeszli. Dla tych, którzy przekroczyli próg wieczności, proszę Miłosiernego Boga o radość życia wiecznego dla nich.

Z Panem Bogiem.