Jesteś tutaj

Nr 2023/2 (28)

Na „misyjny szlak” wyruszamy już po raz dwudziesty ósmy, otwierając numer sprawozdaniem z tegorocznej Niedzieli Misyjnej „Ad Gentes”. Redaktor naczelny biuletynu, Czesław H. Tomaszewski SJ, ukazuje w nim pracę polskich misjonarzy, przede wszystkim jezuitów, i zachęca do pomocy im przez modlitwę i materialne wsparcie, zgodnie ze słowami św. Pawła: „dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6,10).

W dziale głównym pisma, poświęconym misyjnej działalności jezuitów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, publikujemy wieści nadesłane przez Józefa Pawłowskiego SJ z Marany na Madagaskarze, wspomnienie o misjonarzu Józefie Oleksym SJ autorstwa Ludwika Zapały SJ, wrażenia z nowej placówki w Zambii Gerarda Karasa SJ oraz obszerny materiał poświęcony bieżącej działalności Radia Chikuni przygotowany przez zambijskich współpracowników Andrzeja Leśniary SJ.

Ponadto w numerze artykuł Gerarda Karasa SJ o trudnej sytuacji w Malawi, jednym z najbiedniejszych krajów świata, który znów został dotknięty przez niszczycielski cyklon, a także tekst Michaela Zammit Mangion SJ, przełożonego Prowincji Bliskiego Wschodu i Maghrebu Towarzystwa Jezusowego, o Syrii i Turcji po kataklizmie trzęsienia ziemi. W obu tych miejscach „nadal bardzo potrzebna, a nawet konieczna jest wieloraka pomoc zarówno materialna, jak i duchowa, psychologiczna czy po prostu ludzka”.

W dziale „Śladami bł. Jana Beyzyma” zachęcamy do lektury artykułów poświęconych obchodzonemu w tym roku już po raz siedemdziesiąty Światowemu Dniu Trędowatych, między innymi refleksji Józefa Pawłowskiego SJ pt. „Panie, naucz nas kochać tych, którzy nie są kochani”. Ojciec Pawłowski opisuje obchody tego dnia w szpitalu dla chorych na trąd w Maranie, gdzie jest kapelanem, przypominając, że „choroba ta wciąż zbiera obfite żniwo, a ludzie, którzy na nią cierpią, potrzebują naszej pomocy”.

Jak w każdym numerze publikujemy także listy od misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych z podziękowaniami i prośbami o dalsze wsparcie. Numer zamykają dwa sprawozdania: Andrzeja Leśniary SJ z akcji na rzecz Radia Chikuni, jaka została przeprowadzona w Chicago w Jezuickim Ośrodku Milenijnym i w Kalifornii w polsko-amerykańskiej parafii pw. św. Jana Pawła II prowadzonej przez ojców werbistów, oraz Czesława H. Tomaszewskiego SJ z akcji na rzecz misji prowadzonej przez Referat Misyjny w 2022 roku.