Jesteś tutaj

Podziękowania z Malawi

S. Pereka Nyirenda
09.01.2021

Listy z krajów misyjnych

Drogi Księże Proboszczu, Drodzy Parafianie

Pozdrowienia z Konzalendo położonego w południowym regionie Malawi.

W imieniu mieszkańców Konzalendo bardzo serdecznie dziękuję za hojne ofiary, które znacznie przyczynią się do zmiany życia osób mieszkających w zalanym przez powódź rejonie parafii Dobrego Pasterza w Konzalendo. Parafia Dobrego Pasterza w Konzalendo znajduje się w diecezji Chikwawa. Obejmuje 12 stacji misyjnych (outstations) i składa się z gospodarstw domowych podlegających czterem różnym tradycyjnym władzom (Traditional Authorities).

Cyklon Idai uderzył w Konzalendo w marcu 2019 roku. Ponad dwa tysiące gospodarstw domowych zostało nim dotkniętych, 7 osób zginęło, 19 zostało rannych, ponad 300 domów i ponad 200 hektarów pól zostało zniszczonych.

Dzięki otrzymanemu od Państwa wsparciu (8000 dol.) mogliśmy kupić 3 tony nasion kukurydzy. Kukurydza jest podstawowym pożywieniem w tym kraju. Rozdaliśmy ziarno 1200 gospodarstwom domowym (rodzinom), z których większość stanowiły kobiety. Na tym obszarze jest wysoki odsetek gospodarstw domowych prowadzonych przez kobiety ze względu na to, że większość mężczyzn wyjechała do Afryki Południowej w poszukiwaniu pracy jako robotnicy sezonowi. Rozdaliśmy odmianę kukurydzy „open”, co oznacza, że ludzie będą mogli zbierać kukurydzę i zostawiać część nasion do ponownego wysiewu. Zakupiona odmiana może być wysiewana przez trzy kolejne lata. Zapewni to rolnikom wysiewy przez kilka lat.

Część pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup 135 kóz, które zostaną przekazane 125 rodzinom. Pierwsze potomstwo rozdanych kóz zostanie przekazane kolejnej grupie 125 rodzin, która z kolei przekaże pierwsze potomstwo swoich kóz trzeciej grupie 125 rodzin. Oczekuje się, że w ciągu półtora roku 375 rodzin skorzysta z tego projektu. Z czasem ludzie będą mogli sprzedać część swoich kóz i w ten sposób uzyskać dochód lub przeznaczyć kozę na mięso w celu konsumpcji.

Współpracujemy ze specjalistami ds. rozwoju rolnictwa i lokalnymi lekarzami weterynarii, którzy będą prowadzić trzydniowe szkolenie dla przyszłych beneficjentów w zakresie zarządzania hodowlą kóz. Po szkoleniu i po tym, jak pierwsi beneficjenci zbudują swoje koziarnie, kupimy i rozprowadzimy 135 kóz. Zostanie sprowadzonych 10 kozłów. Będą one po kolei pożyczane każdemu beneficjentowi, w którego miejscu zamieszkania nie ma samca dla stada kóz.

Naszym zdaniem projekt dotyczący nasion kukurydzy i hodowli kóz poprawi sytuację bezpieczeństwa żywnościowego ludzi i pomoże im odrobić straty wyrządzone przez cyklon.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w następujący sposób:

- na kupno „koszyka żywności” dla 50 osób w trudnej sytuacji oraz osób starszych, głównie kobiet, z których część nie wychodzi z domu,

- na zorganizowanie posiłku dla 300 dzieci z [Papieskiego] Dzieła Misyjnego Dzieci. Miało to nastąpić w święto Trzech Króli, ale tego dnia przeszkodziła nam w tym silna ulewa. Taki posiłek dla dzieci zostanie zorganizowany pod koniec przyszłego miesiąca.

„Koszyk żywności” i posiłek przyniosą dużo radości osobom starszym i dzieciom z okolicy.

Chcę jeszcze raz podziękować Księdzu i Parafianom w imieniu mieszkańców Konzalendo za tę hojną i na czas przysłaną darowiznę. Niech Was Bóg błogosławi.