Jesteś tutaj

Nr 2020/2 (22)

Kolejny numer biuletynu z informacjami o misyjnej działalności jezuitów otwierają artykuły na temat Madagaskaru. Ojciec Tadeusz Kasperczyk SJ w tekście pt. „Minęły 33 lata” (bo właśnie od 33 lat ojciec Tadeusz pracuje na Czerwonej Wyspie) pisze o niełatwej sytuacji, z którą przychodzi się zmagać mieszkającym na Madagaskarze ludziom i pracującym tam misjonarzom z powodu niszczycielskiej siły natury, ogromnego ubóstwa, a obecnie także w wyniku pandemii koronawirusa. O wielu trudnościach i problemach Malgaszów, zwłaszcza tych najmłodszych, piszą także Teresa Razafindraketaka, dyrektorka College’u Mampitasoa w niewielkiej wiosce Fialofa, oraz ojciec Joël Parfait Raderandrainy OFMCap, dyrektor Liceum św. Franciszka z Asyżu w Fianarantsoa.

W dziale poświęconym Pionierom Misji Zabijskiej publikujemy ostatnie części kilku historii rozpoczętych we wcześniejszych numerach pisma: piątą część „Krótkiego rysu jezuickich misji w Zambii” br. Józefa Boronia SJ, trzecią część „Biografii z wywiadów i listów” kard. Adama Kozłowieckiego SJ przygotowaną przez Ludwika Grzebienia SJ oraz – także trzecią część – archiwalnego wywiadu z kard. Adamem Kozłowieckim SJ pt. „Robić swoje, wyniki powierzyć Bogu”.

W numerze również kolejne rozważania z cyklu „Śladami bł. Jana Beyzyma”, w tym między innymi archiwalna refleksja Mieczysława Bednarza SJ o „Wdzięczności ojca Jana Beyzyma” oraz artykuł przy okazji obchodzonego 12 października liturgicznego wspomnienia bł. Jana Beyzyma SJ autorstwa Czesława H. Tomaszewskiego SJ.

Podajemy także wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych pod hasłem: „Beyzym – kto to taki?”. Konkurs, który udało się przeprowadzić mimo „nietypowej atmosfery epidemii oraz nauczania zdalnego”, cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów szkół z południowej Polski.

Publikujemy też wiele listów z prośbami i podziękowaniami za pomoc, którą dzięki wsparciu naszych Darczyńców udaje się przekazać potrzebującym w Malawi, Zambii i na Madagaskarze. Wśród nich takie oto słowa uczniów z Liceum św. Franciszka z Asyżu: „Z całego serca dziękujemy Wam, drodzy Dobroczyńcy Referatu Misyjnego Jezuitów w Krakowie, za zrozumienie naszej sytuacji i za Waszą miłosierną pomoc. Niech dobry, wszechmogący Bóg Wam błogosławi”.

Ponadto w numerze także artykuł Grzegorza Dobroczyńskiego SJ poświęcony społeczno-misyjnemu dziełu Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego „W Akcji”, sprawozdanie finansowe z działalności Referatu Misyjnego za rok 2019, podziękowania dla naszych Ofiarodawców, między innymi dla australijskiej Polonii, za zaangażowanie w dzieło pomocy misjom oraz tekst poświęcony wystawie „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911–2007)”, którą przygotowała w Rzymie Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.