Jesteś tutaj

Nr 2020/1 (21)

Pierwszy w tym roku numer „Misyjnego Szlaku” otwierają wieści z Madagaskaru, a wśród nich artykuł Tadeusza Kasperczyka SJ pt. „Formacja młodzieży rolniczej gwarancją pracy i postępu” oraz refleksja „By godnie zastąpić Wielkiego Rodaka” autorstwa Józefa Pawłowskiego SJ, nowego kapelana szpitala dla chorych na trąd w Maranie. Z kolei z Malawi piszą dla nas duszpasterz akademicki Gerard Karas SJ o zjeździe studentów nad jeziorem Malawi oraz Ludwik Zapała SJ o swojej nowej misji w Malawi i związanych z tym nowych wyzwaniach.

Zachęcamy też do lektury artykułów poświęconych Zambii oraz pracującym tam, w przeszłości i dziś, polskim jezuitom. Jak w kilku poprzednich numerach także w tym w tej części biuletynu znajdziemy sylwetki pionierów misji zambijskiej: kolejny fragment kroniki br. Józefa Boronia SJ, drugi odcinek opracowanej przez Ludwika Grzebienia SJ biografii „z wywiadów i listów” kard. Adama Kozłowieckiego SJ oraz drugą część archiwalnego wywiadu z Kardynałem pt. „Robić swoje, wyniki powierzyć Bogu”. Tradycyjnie publikujemy też „Pocztówkę z Zambii” Andrzeja Leśniary SJ, który pisze między innymi o jubileuszowym Koncercie Tonga i afrykańskim Bożym Narodzeniu.

Ponadto w numerze, z cyklu „Śladami bł. Jana Beyzyma”, artykuł Mieczysława Bednarza SJ o miłości Ojca Jana do Polski oraz sprawozdanie Józefa Pawłowskiego SJ z obchodów wspomnienia bł. Jana Beyzyma w Maranie 12 października 2019 roku. Możemy także zobaczyć kolejne nagrodzone parce z konkursu literacko-plastycznego poświęconego Apostołowi Trędowatych.

W numerze znajdziemy również informacje dotyczące kolejnego konkursu dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych, tym razem pod hasłem „Beyzym – kto to taki?”, oraz listy z krajów misyjnych z prośbami o pomoc oraz z gorącymi podziękowaniami za każdy gest wsparcia.

Na zakończenie dwa artykuły poświęcone wolontariatowi misyjnemu i akcji „Projekt Zambia”. Obszernie o zeszłorocznej edycji akcji piszą opiekun i koordynator akcji Grzegorz Dobroczyński SJ oraz biorąca w niej udział wolontariuszka Urszula Gawron. Pani Urszula nie tylko barwnie opisuje swój sierpniowy wyjazd do Zambii, ale swoje wspomnienia ilustruje też pięknymi zdjęciami.