Jesteś tutaj

Jezuici "W Akcji"

O. Grzegorz Dobroczyński SJ
03.03.2021

Jezuickie Centrum Społeczne w Warszawie

„W Akcji” to nazwa społecznego i misyjnego dzieła Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (PMA) w Warszawie. Jest to „brat bliźniak” krakowskiego Referatu Misyjnego Prowincji Polski Południowej.

W Akcji” – Jezuickie Centrum Społeczne to wyraz solidarności ze współbraćmi na misjach zagranicznych, ale i próba odpowiedzi na potrzeby czasów, w których żyjemy w Polsce. Oto od wielu lat coraz częściej tuż obok nas napotykamy uchodźców i migrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego, Azji, Afryki, a nawet Ameryki Łacińskiej. To oni dali impuls do działania, gdyż żyją często w niemożności zaspokojenia pragnień. Zarówno tych podstawowych, jak i wyższych. Zależy nam na pomocy materialnej uchodźcom w Polsce, promocji wiary i sprawiedliwości w krajach Trzeciego Świata, a także na rozwoju młodych ludzi poprzez doświadczenie wolontariatu.

„W Akcji” pragniemy być dla innych. Chcemy uczyć służyć. Także poprzez rozwój osobisty. Zaś otaczający nas świat i ludzi próbujemy zrozumieć za pomocą duchowości chrześcijańskiej. Szczególną inspiracją jest dla nas św. Ignacy z Loyoli, założyciel Towarzystwa Jezusowego.

„W Akcji” działamy zarówno lokalnie, jak i globalnie. Punktem wyjścia jest dla nas różna aktywność i wyzwania. Dynamizm i dawanie siebie innym pomagają nam jednocześnie lepiej poznawać siebie oraz świat.

1. "W Akcji" dla uchodźców

Dla potrzeb uchodźców przebywających w Warszawie w 2011 roku powstała namiastka domu. Przy ul. Rakowieckiej 61 (wejście od ul. św. Andrzeja Boboli) są pomieszczenia do dziennego pobytu. Przychodzące tam osoby z różnych przyczyn musiały opuścić swoje rodzinne kraje i – często przez przypadek – znalazły się w Polsce. Ich sytuację określają braki: znajomości języka, pieniędzy, kontaktu z najbliższymi. Do tego dochodzi ogromny stres i niepewność jutra.

Idea posługi „W Akcji” jest prosta: traktować te osoby z należytą godnością, by pobyt w Polsce nie był dla nich pasmem udręk. Jedyną zapłatą, którą ludzie zaangażowani w JCS od nich otrzymują, jest ich wdzięczność i przyjaźń. I to jest najcenniejsze.

Obecnie większość uchodźców korzystających z naszej pomocy (blisko 30 osób) to Afrykańczycy, pozostałe osoby to Azjaci i mieszkańcy Bliskiego Wschodu.

2. Wolontariaty "W Akcji"

Na rzecz uchodźców w Polsce

„Czy można kształtować przyszłość?” – pytał Papież Franciszek młodych podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Wskazał, że potrzebna jest do tego odwaga i chęć wyruszenia w drogę, na spotkanie drugiemu człowiekowi. Potrzeba wstać z kanapy i założyć buty wędrowca. Nie jest łatwo przełamać swoje obawy i lęki przed kontaktem z uchodźcą, zwłaszcza jeśli tyle negatywnych informacji dociera do nas za pośrednictwem mediów. Świata nie da się zmienić, ale można wpłynąć na życie konkretnego człowieka, przybysza z innej kultury, posługującego się odmiennym językiem, ale tak jak wszyscy potrzebującego wsparcia i przyjaźni.

Wolontariat w JCS jest okazją do wyruszenia razem z nami w podróż, która daje możliwość spotkania z żywym człowiekiem, ubogacenia go swoją obecnością, a niejednokrotnie uczenia się od niego radości życia i zaufania Bogu.

Potrzebni są więc:

  • Nauczyciele języka polskiego – do poprowadzenia raz w tygodniu 90-minutowych zajęć w małej, kilkuosobowej grupie. Żeby podjąć się tego zadania, nie trzeba mieć kwalifikacji w tym kierunku. Przydatna jest znajomość przynajmniej jednego języka: angielskiego, rosyjskiego, arabskiego. Osoby, które nie uczyły wcześniej, mają możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych lektorów.
  • Asystenci społeczno-kulturalni – chętni do włączania się w wydarzenia integracyjne organizowane przez Centrum, a także do towarzyszenia uchodźcy w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości, na przykład w znalezieniu przedszkola dla dziecka, przetłumaczeniu CV, rozliczeniu PIT-a, załatwieniu jakiejś sprawy w urzędzie, pomocy w znalezieniu mieszkania czy pracy.
  • Opiekunowie młodych uchodźców – osoby potrafiące nawiązać relację z dzieckiem lub nastolatkiem. Gotowe na przykład pomagać w odrabianiu lekcji, a także w zorganizowaniu zajęć w ramach półkolonii w czasie przerw semestralnych.

Poszukujemy też osób, które chciałyby wspomóc swoim czasem i umiejętnościami działanie samego Centrum, na przykład poprzez serwis komputerów, segregację otrzymywanej odzieży, pomoc w tłumaczeniach (szczególnie zależy nam na języku rosyjskim, perskim) itp.

Korepetycje dla uczniów Liceum Polonijnego w Warszawie

Uczniowie mający polskie korzenie, pochodzą z 11 krajów Europy i Azji: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu, Armenii, Mołdawii. Ich przybycie do Polski często wiąże się z trudnym procesem wejścia w nowy dla nich program nauczania i rozpoczęcia zajęć w języku polskim. Celem uczniów jest pełna integracja z polskim społeczeństwem, zdanie bez trudu matury i dostanie się na studia w Polsce. Dlatego istnieje potrzeba wsparcia ich w takich dziedzinach jak: matematyka, przedmioty ścisłe, języki obce (angielski, niemiecki) oraz język polski. Nasza grupa stara się na tę potrzebę odpowiedzieć.

Wolontariat zagraniczny

Każdego roku, w październiku tworzone są około 10-osobowe grupy, które przez 8 miesięcy przygotowują się do wyjazdu za granicę. Główne zadania w tym czasie to: znalezienie pieniędzy na pokrycie kosztów podróży oraz wsparcie dzieł misyjnych tam, gdzie się udają (animacje, zbiórki etc.), nauka języka, przybliżenie kultury danego kraju oraz – przede wszystkim – zbudowanie sprawnego zespołu. Każdej grupie w ciągu roku i podczas wyjazdu towarzyszy jezuita.

Wolontariaty 2020

W wakacje 2020 cztery grupy wolontariackie pojadą wspomóc jezuitów pracujących na misjach. Projekty te będą kontynuacjami wcześniejszych przedsięwzięć w Indiach, Kirgistanie, na Syberii (Tomsk) i w Zambii.

Projekt Zambia 2020 jest wolontariatem misyjnym dla studentów i osób tuż po studiach. Do tej pory w ramach projektu, organizowanego wspólnie przez Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji” w Warszawie i toruńskie Duszpasterstwo Akademickie „STUDNIA”, na miesięczną posługę w Zambii udało się pięć grup misjonarzy. Każdego roku wolontariusze przez 8–9 miesięcy przygotowują się duchowo do swojego zadania, jakim jest pomoc w rozwijaniu farmy ojców jezuitów znajdującej się w misyjnej wiosce Kasisi. Ponadto podczas pobytu w Zambii spędzają czas z wychowankami lokalnego sierocińca „Kasisi Orphanage”, prowadzonego przez Siostry Służebniczki. Grupą opiekuje się o. Grzegorz Dobroczyński SJ. Więcej informacji można znaleźć na: http://torun.jezuici.pl/ projekt-zambia-torun-edycja-2020.

Warszawska grupa, która powstanie przy Duszpasterstwie Akademickim „Dąb”, wzorem ostatnich pięciu lat uda się do Indii. Celem tego cyklicznego zaangażowania, obejmującego blisko rok przygotowań zakończonych miesięcznym wyjazdem, jest udzielenie wsparcia tamtejszej wspólnocie chrześcijan, zarówno poprzez współfinansowanie projektu budowy kościoła dla niewielkiej społeczności katolickiej mieszkającej w północno-wschodniej części kraju, jak również przez własną pracę wolontariuszy już tam, na miejscu. Nasz wolontariat to szerokie doświadczenie – od pracy przy budowie po uczenie dzieci języka angielskiego oraz animację kultury lokalnej. Za grupę odpowiedzialny będzie kl. Andrzej Błędziński SJ.

W ramach piątej już edycji projektu „Dobro – podaj dalej” grupa młodych ludzi związanych z Duszpasterstwem Akademickim „Winnica” w Gdańsku-Wrzeszczu wyruszy latem na miesiąc do Kirgistanu. Od 1 lipca do końca miesiąca będą posługiwać w Dziecięcym Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym nad jeziorem Issyk-Kul. Do ich zadań będzie należała organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz pomoc w opiece nad niepełnosprawnymi w trakcie turnusu. Koordynatorem grupy jest Karol Orłowski.

Natomiast pod patronatem krakowskiego Duszpasterstwa Akademickiego WAJ realizowany jest projekt edukacyjny na Syberii, w Tomsku.

Studencki, zagraniczny wolontariat misyjny jawi się więc jako pole ważnej współpracy obu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego.

3. Biuro Misyjne i "Adopcja Serca"

Idea „Adopcji Serca” realizowana jest przez warszawskie JCS podobnie jak w Referacie Misyjnym Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Jak wiadomo, idea „Adopcji Serca” polega na rocznym wsparciu edukacji konkretnego dziecka z kraju misyjnego. Akcję tę realizują jezuiccy misjonarze. W jaki sposób dokonać „Adopcji Serca”? Wystarczy ofiarować w tym celu regularnie nawet drobne kwoty, np. 60 zł na miesiąc. Suma ta pozwala zapewnić roczną edukację jednego dziecka. Dzięki 2 zł na dzień przyszłość tego dziecka jest w naszych rękach.

Poszukujemy darczyńców m.in. dla dzieci żyjących w jezuickich misjach w Tałasie i Biszkeku (Kirgistan). Wiele dzieci żyje tam w bardzo trudnych warunkach. Często wychowywane są przez jedno z rodziców lub dziadków, którzy nie mając wykształcenia, pracują tylko sezonowo w polu lub na budowie. Adopcji można podjąć się osobiście, ale także z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi z pracy czy wspólnotą.

Krok 1. Wypełnij formularz (w całości) – Zobowiązanie do „Adopcji Serca” – i wyślij go do Biura Misyjnego pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Krok 2. Po otrzymaniu „Zobowiązania” Biuro Misyjne Jezuitów przekaże Ci podstawowe dane o dziecku, do którego trafia pomoc. Twoje wsparcie finansowe może być przekazywane do Biura Misyjnego z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub jednorazowo. Pieniądze w całości przekazane zostaną na potrzeby danego dziecka. Jeśli chcesz zrezygnować z podjętego zobowiązania przed upływem roku, koniecznie nas o tym powiadom. Szczegóły na stronie: https://www.wakcji.org/adopcjaserca/.

KONTAKTY I DANE DO WSPARCIA JCS „W AKCJI”:
Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji”
www.wakcji.org
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
(wejście od strony ul. św. Andrzeja Boboli)
e-mail: kontakt@wakcji.org; tel.: 797 907 588

Konto bankowe PLN:
JEZUICKIE CENTRUM SPOŁECZNE
BNP Paribas S.A.
Nr konta: 30 2030 0045 1110 0000 0289 7440
(prosimy podać tytuł wpłaty, np. „Projekt Zambia”)