Jesteś tutaj

Akcja wrocławskiej wspólnoty Ruchu "Maitri"

Wolontariusze
29.10.2016

Kościół św. Mikołaja w Brzegu, 13-14 lutego 2016 roku

W styczniu 2016 roku, podczas organizowanego przez wrocławską wspólnotę Ruchu „Maitri” corocznego spotkania opłatkowego w parafii św. Augustyna we Wrocławiu, rozmawialiśmy m.in. o różnych przedsięwzięciach promujących działalność „Maitri”. Jedną z propozycji było zaproszenie do parafii, w porozumieniu z proboszczem, misjonarza, który podczas niedzielnych Mszy opowiedziałby o swoich doświadczeniach z pracy misyjnej i zaapelowałby o włączenie się wiernych w akcje pomocy. Wolontariusze z „Maitri” mogliby natomiast przygotować na spotkanie z misjonarzem materiały dotyczące działalności ruchu i informacje o dzieciach objętych programem „Adopcja Serca”.

Zdecydowaliśmy się podjąć tę inicjatywę i przedstawiliśmy ją ks. Zdzisławowi Pyszce, proboszczowi naszej parafii pw. św. Mikołaja w Brzegu. Ksiądz proboszcz bardzo życzliwie odniósł się do tego przedsięwzięcia. Zaproponował termin 14 lutego 2016 roku i podkreślił, że inicjatywa ta pięknie wpisuje się w okres Wielkiego Postu i obchody Roku Miłosierdzia.

Zaproszenie „Maitri” na spotkanie z wiernymi przyjął Czesław H. Tomaszewski SJ z Referatu Misyjnego Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Krakowie, który w bardzo sugestywny i poruszający sposób przedstawił swoje doświadczenia z pracy misyjnej na Madagaskarze, a także wielką potrzebę pomocy ubogim i sierotom. W ramach ogłoszeń parafialnych Kasia Majcher, koordynująca działalność wrocławskiego „Maitri”, przedstawiła informacje o aktualnym zakresie i formach pomocy ruchu w Afryce.

Po Mszy wierni mieli możliwość przystąpienia do „Adopcji Serca”. Kwestionariusze z informacjami o dzieciach potrzebujących pomocy i ich sytuacji rodzinnej oraz zdjęcia były umieszczone na standach w przedsionku kościoła. Przed wejściem do świątyni ustawiono duży roll-up „Maitri”. Wśród wiernych rozprowadzano pismo „My a Trzeci Świat”, ulotki o „Adopcji Serca”, deklaracje pomocy oraz druki przekazów z kontem „Maitri”. Zainteresowanym udzielano dodatkowych informacji o pracy naszej wspólnoty.

Serdecznie dziękujemy ks. Zdzisławowi Pyszce oraz o. Czesławowi H. Tomaszewskiemu SJ za okazaną pomoc i życzliwość w realizacji tego przedsięwzięcia. Cieszymy się z naszego udziału w nim i zachęcamy do organizacji podobnych inicjatyw służących propagowaniu działalności „Maitri”.

Dla zainteresowanych podajemy kontakt do wrocławskiej wspólnoty Ruchu „Maitri”: e-mail: wroclaw@maitri.pl, tel. 601 864 142 (red.)