Jesteś tutaj

Odwierty wodne w parafii Chikuni

Mary Kamoto
06.11.2015

Wykonanie czterech odwiertów w czterech wioskach na terenie parafii Chikuni, przy wsparciu Darczyńców Referatu Misyjnego PME, było dla mieszkańców Chikuni niczym sen. Przez całe życie, aż do tej pory, jedyna woda, którą „znali” i mogli z niej czerpać, to „deszczówka” w czasie pory deszczowej. W okresie suszy, trwającym większą część roku, woda stawała się tu trudno dostępna i niełatwa do zdobycia. Przynoszona przez kobiety i dzieci z odległych miejsc, najczęściej zanieczyszczona, była prawdziwym skarbem koniecznym do życia i w gospodarstwie.

Dostęp do bezpiecznej, czystej źródlanej wody, znajdującej się w pobliżu domostw, odmienił ich życie. Zmniejszył się potrzebny czas do jej zdobycia oraz ustała uciążliwość związana z jej przynoszeniem. Polepszyły się warunki sanitarne oraz zmniejszyło się zagrożenie dla zdrowia powodowane brakiem wystarczającej ilości wody czy jej skażeniem. Dzieci mają też więcej czasu na naukę. Nie tracą go na poszukiwanie i transport koniecznej do życia wody. Także mieszkańcy wiosek mają więcej czasu na prace w gospodarstwie. Więcej czasu mogą teraz spędzać w rodzinnym gronie.

Szkoła im. Karola Lwangi (Charles Lwanga), podobnie jak szkoła średnia im. św. Kanizego (Canisius Secondary School) mają własne wywiercone studnie. Dzięki temu zwiększyło się zaopatrzenie w wodę dla wielu uczniów tych dwóch instytucji wychowawczych.

Niestety, w niektórych wioskach, takich jak Hamunza, mimo iż dokonano tam aż czterech odwiertów, wszystkie okazały się suche. W tym regionie nie udało się znaleźć pokładów wodnych, które mogłyby dostarczyć mieszkańcom czystą wodę. Jednak wciąż mają oni nadzieję, podobnie jak wiele innych miejscowości bez dostępu do wody, że i oni kiedyś będą cieszyć się czystą wodą pitną.

Odwierty zostały wykonane na terenie wiosek parafii Chikuni:

  • w Gimnazjum Kanizego: jeden odwiert, który działa i dostarcza zadowalającą ilość wody pitnej;

  • w Szkole im. Karola Lwangi: dwa odwierty, które okazały się suche; trzeci odwiert dał oczekiwany dostęp do źródła wody pitnej;

  • we wsi Hamunza: cztery odwierty, niestety wszystkie suche; nie udało się znaleźć tam wody pitnej;

  • we wsi Hampongo: jeden odwiert, który działa dostarcza czystą wodę pitną;

  • we wsi Simoonga: jeden odwiert, który działa dostarcza czystą wodę pitną;

  • w Suntwe Chimuka: jeden odwiert, który zapewnia mieszkańcom wioski czystą wodę pitną;

  • we wsi Mainza: jeden wywiercony otwór okazał się suchy; odwiertu dokonano powtórnie – studnia działa i dostarcza mieszkańcom wioski źródlaną wodę.

W wyżej wspomnianych szkołach (Canisius i Charles Lwanga) założono pompy elektryczne oraz układ rur i wieżę ciśnień, które dostarczają wodę wszystkim uczącym się tam dzieciom oraz ich nauczycielom, natomiast w wioskach zainstalowano pompy ręczne umożliwiające łatwe czerpanie wody przez każdego, kto tylko zechce.

Mieszkańcy wiosek parafii Chikuni, a także obdarowane szkoły zawsze będą wdzięczne Referatowi Misyjnemu PME oraz jego Darczyńcom w Polsce i w Stanach Zjednoczonych (Chicago) za ten gest solidarności i pomocy w uzyskaniu dostępu do czystej wody pitnej.

Dyrekcje Szkoły im. Karola Lwangi oraz św. Kanizego wraz z gronem pedagogicznym i wszystkimi uczniami bardzo serdecznie dziękują Szanownym Darczyńcom ze Śląska Cieszyńskiego za ufundowanie dwóch studni głębinowych wraz z całym układem pomp i wieżą ciśnień, które zapewnią szkole, przede wszystkim uczniom i nauczycielom, tak bardzo potrzebną w tym klimacie wodę pitną. W podzięce Ofiarodawcom studnie otrzymały imiona: JOLA 1 i JOLA 2.

Bardzo, bardzo dziękujemy.

Pozdrawiamy wszystkich naszych drogich Darczyńców.

W imieniu wszystkich obdarowanych

Mary Kamoto

Tłum. red.

 

Mary Kamoto pracuje w Radiu Chikuni, które wielokrotnie zapewniło transport przy organizacji, poszukiwaniach i sprawdzaniu, jak wykonano prace, etc. Radio Chikuni sprawuje też nadzór nad tymi cennymi ujęciami wody.