Jesteś tutaj

Rekolekcje ignacjańskie na Ukrainie

Henryk Dziadosz SJ
11.12.2013

By zobrazować nasze zaangażowanie w udzielanie na Ukrainie rekolekcji ignacjańskich, podam kilka danych statystycznych. Przed moim przyjazdem na Ukrainę rekolekcji ignacjańskich udzielał tu już o. Oleg Krywoboczok SJ, o. Krzysztof Homa SJ i o. Mieczysław Kożuch SJ. W sumie przeprowadzili razem siedem serii. Wzięło w nich udział sto trzydzieści jeden sióstr greckokatolickich.

Do momentu otworzenia domu rekolekcyjnego w Chmielnickim w latach 2000-2003 sam przeprowadziłem czterdzieści trzy serie rekolekcji ignacjańskich w różnych domach, większość w Jazłowcu, dla siedmiuset dwudziestu sióstr greckokatolickich. Przeprowadziłem także siedem serii rekolekcji dla około stu pięćdziesięciu sióstr i księży rzymskokatolickich. Od późnej jesieni 2003 roku systematycznie zacząłem dawać już rekolekcje w nowo wybudowanym Domu Rekolekcyjnym im. bł. Jana Beyzyma.

Na początku udzielałem ich sam, z czasem dołączył o. Krzysztof Homa SJ, o. Tadeusz Sarota SJ i o. Oleg Krywoboczok SJ. Tuż po przybyciu na Ukrainę wraz z o. Homą otrzymaliśmy zgodę na sprawowanie liturgii w obrządku bizantyńskim, aby siostry greckokatolickie mogły uczestniczyć w Eucharystii we własnym obrządku. Była to ogromna pomoc w naszych relacjach z wiernymi tego obrządku.

Pierwsze rekolekcje ignacjańskie w nowo wybudowanym domu rekolekcyjnym odbyły się w dniach 18-25 października 2003 roku. Od tego czasu do grudnia 2012 roku w rekolekcjach ignacjańskich wzięło udział 1676 osób, w tym 738 rzymskich katolików oraz 925 grekokatolików, osiem osób prawosławnych, pięciu protestantów. W rekolekcjach brali udział bp Leon Dubrawski, a także dwukrotnie kard. Lubomir Huzar. Na początku zdecydowaną większość naszych rekolektantów stanowiły siostry zakonne obydwu obrządków, od kilku lat na rekolekcje przyjeżdżają w większości świeccy, także obydwu obrządków. Statystycznie w ostatnich latach trzy czwarte odprawiających rekolekcje to osoby świeckie. Przyjeżdżają z całej Ukrainy: ze Lwowa, Iwano-Frankowska,  Drohobycza, Czerniowiec, Winnicy, Żytomierza, Kijowa, Odessy, Doniecka, Ługańska, Sumy, Zaporoża i wielu innych miejscowości. Przyjeżdżają także osoby z sąsiednich krajów – z Białorusi czy ze Słowacji.

Oprócz rekolekcji ignacjańskich prowadzimy również dni skupienia. Do naszego domu rekolekcyjnego przyjeżdżają także grupy duszpasterskie ze swoimi duszpasterzami. Z takich dni skupienia skorzystało w naszym domu ponad pięć tysięcy osób.

Warto może przypomnieć, że przed II wojną światową jezuici prowadzili dom rekolekcyjny we Lwowie przy ul. Żeleźniaka. Obecnie w budynku  tym mieści się Uniwersytet Leśny. Siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo obrządku wschodniego otrzymały jedno małe skrzydło tego budynku, cerkwię oraz jedną dużą salę. Jako pierwszy jezuita po upadku komunizmu, w dniach 17-25 maja 2000 roku, dawałem Ćwiczenia duchowne siostrom w sali Uniwersytetu Leśnego i odprawiałem liturgię w cerkwi, która kiedyś należała do jezuitów.

Wspomnę jeszcze o ważnej dla nas pracy o. Olega Krywoboczoka  SJ, który z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem przygotowuje materiały i publikacje dla potrzeb rekolekcyjnych. Niektóre z nich wydane zostały drukiem, inne zamieszczane są systematycznie na stronie internetowej prowadzonej przez niego. Materiały są w języku ukraińskim oraz rosyjskim: http://oleh-sj.com/DC/DCZ-Kaklubitdetej.html.

W tym roku mija dziesiąta rocznica poświęcenia Domu Rekolekcyjnego im. bł. Jana Beyzyma w Chmielnickim na Ukrainie. Pragniemy więc dziękować Panu Bogu za Jego dzieła i Jego wierność oraz prosić o dary Ducha Świętego dla prowadzących Ćwiczenia duchowne na Ukrainie oraz dla wszystkich naszych rekolektantów.