Jesteś tutaj

Dom rekolekcyjny im. bł. Jana Beyzyma

Tadeusz Sarota SJ
23.10.2013

W ostatnich latach terytorium parafii znacznie się zmniejszyło, ponieważ w sąsiednich wioskach wy­budowano własne kościoły (Szaróweczka, Maćkowce, Wolica). Zmienił się też charakter pracy duszpaster­skiej na Greczanach. Przy kościele został wybudo­wany Dom Rekolekcyjny im. bł. Jana Beyzyma (ten apostoł trędowatych na Madagaskarze urodził się w Beyzymach ok. 100 km na północ od Chmielnic­kiego). Dwa razy w miesiącu przyjmujemy grupy na indywidualne rekolekcje ignacjańskie. W Domu Re­kolekcyjnym organizowane są też różne zjazdy, sku­pienia i konferencje. Przede wszystkim jednak słu­ży on katechizacji dzieci i młodzieży, a także pięciu wspólnotom neokatechumenalnym, które gromadzą się tu dwa razy w tygodniu na liturgię.

Choć obecnie nie przyjeżdżają już, jak kiedyś, wierni z odległych stron, to jednak nasz kościół jest znany na Podolu jako sanktuarium św. Anny, patronki rodzin. Nabożeństwa odprawiane są po polsku i ukra­ińsku, aby służyć młodemu pokoleniu, które już sła­bo rozumie język polski. Rosnące potrzeby parafii skłoniły proboszcza o. Henryka do rozbudowy zaple­cza duszpasterskiego. Powstaną dwie nowe salki dla wspólnot parafialnych i wielka sala – kaplica, której patronami będą rodzice i dziadkowie naszych para­fian, którzy w latach terroru komunistycznego zostali zamordowani za wiarę. Oni są błogosławionym za­siewem Kościoła dla nowego pokolenia na tej ciężko doświadczonej i zbroczonej męczeńską krwią podol­skiej ziemi.