Jesteś tutaj

X Regionalny Kongres Misyjny

Tomasz Nogaj SJ
25.07.2017

Misyjny zapał zatacza coraz szersze kręgi, gdyż Kościół w swej naturze jest misyjny. Jak Jezus Chrystus otrzymał od Boga Ojca misję pojednania świata z Bogiem, tak zadaniem Kościoła jest niesienie miłości Bożej i miłosierdzia do wszystkich zakątków świata. Święty Jan Paweł II mówił, że „świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji”. Niezależnie od tego, jak daleko wyjeżdżają misjonarze, siostry czy świeccy wolontariusze, codzienność misyjna to życie w przyjaźni z Bogiem i drugim człowiekiem oraz głoszenie Ewangelii. Swoistym świętem i wspaniałą okazją do przybliżenia tematyki misji Kościoła katolickiego w różnych zakątkach świata są spotkania misjonarzy i kongresy misyjne.

By angażować się w dzieło misyjne

W archidiecezji przemyskiej Kongres Misyjny organizowany jest już od dziesięciu lat. Z roku na rok rośnie liczba uczestników kongresowych spotkań. Zostały one zapoczątkowane w parafii Chałupki Dębniańskie i przeważnie odbywały się właśnie w Chałupkach Dębniańskich oraz w Grodzisku Dolnym. Każdy kongres trwał trzy dni i dzielony były między wspomniane dwie parafie. W ostatnim czasie jeden z kongresowych dni jest organizowany także w trzeciej parafii. Pomysłodawcą kongresów jest Zdzisław Grad SVD, misjonarz pochodzący z Grodziska Dolnego.

Celem kongresu jest propagowanie idei misji katolickich, przypominanie i uświadamianie katolikom potrzeby zaangażowania w dzieło misyjne, uwrażliwianie na potrzeby krajów misyjnych, stworzenie możliwości konkretnego zaangażowania się w pomoc misjom, okazja do bezpośredniego spotkania rodziców adopcyjnych z misjonarzami pracującymi wśród adoptowanych dzieci, z członkami stowarzyszenia organizującymi adopcję w Polsce oraz gromadzenie środków na wsparcie misjonarzy.

Spotkanie jubileuszowe

X Regionalny Kongres Misyjny odbył się w dniach 15-17 lipca 2016 roku w Chałupkach Dębniańskich, Zmysłówce i Grodzisku Dolnym. Jubileuszowy kongres zgromadził około 500 gości przybyłych zarówno z sąsiadujących parafii, jak i z różnych regionów Polski. 15 lipca parafianie spotkali się w Chałupkach Dębniańskich. Na Eucharystię i misyjne spotkanie przybyli misjonarze i wolontariusze świeccy posługujący w różnych krajach: Stefan Kukuła SVD, który posługiwał w krajach Ameryki Południowej, ks. Łukasz Haduch z Wielkiej Brytanii, Tomasz Nogaj SJ, który wrócił z Sudanu Południowego, br. Zdzisław Olejko SAC od 30 lat posługujący w Rwandzie, oraz Katarzyna Zych, która jako wolontariuszka świecka pracowała w sierocińcu w Zambii. Podczas Mszy św. misjonarze opowiadali o swoich doświadczeniach na misjach, dzieląc się i ubogacając przybyłych gości. Po Eucharystii odbył się także pokaz zdjęć, był czas świadectw i wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Drugi dzień Regionalnego Kongresu Misyjnego miał miejsce w Zmysłówce, do której przybyło wiele osób związanych ze Stowarzyszeniem Missio Misericordiae oraz misjonarką Kingą Czerwonką SSpS, która zmarła w 2011 roku. Siostra Kinga należała do Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego. Pochodziła z sąsiadującego ze Zmysłówką Podlesia. Do Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego wstąpiła w 1984 roku po ukończeniu liceum medycznego. Inspiracją, by wstąpić do zgromadzenia misyjnego, były oczywiście misje… Jej marzenie o pracy misyjnej spełniło się wcześniej niż przypuszczała. Już w 1991 roku, będąc dopiero po ślubach czasowych, otrzymała dyspozycję do pracy na „końcu świata”. Miejscem jej posługi stała się Papua-Nowa Gwinea, jak mówiła „kraj niespodzianek”. Tam pracowała 15 lat. Kongresowa sobota była poświęcona jej działalności, a wieczór misyjny wypełniły świadectwa misjonarzy. Dzień zakończył się procesją do symbolicznego grobu siostry Kingi oraz Apelem Jasnogórskim.

Także trzeci dzień Regionalnego Kongresu Misyjnego, tym razem w Grodzisku Dolnym, zgromadził wielu misjonarzy z różnych stron świata. Mszy św. przewodniczył bp Jan Ozga z Kamerunu. Biuro Misyjne z ramienia Episkopatu Polski reprezentował Kazimierz Szymczycha SVD, który od 2011 roku jest sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. misji. Wraz z księdzem biskupem Eucharystię sprawowali ks. proboszcz Jan Kuca oraz księża: Andrzej Bielat OP, Paweł Gałła SVD, Stanisław Majkut, Jan Szczepaniak, Andrzej Bienia, Ryszard Wajda SVD, Tomasz Nogaj SJ, Tomasz Grzywna i Grzegorz Czerwonka.

Wśród przybyłych były także siostry zakonne posługujące na różnych kontynentach. Siostry werbistki reprezentowały: s. Agnieszka, s. Izabela, s. Bożena, s. Jadwiga i s. Hiacynta. Z Krosna wraz ze swoimi wolontariuszami przyjechały s. Agata i s. Krystyna, klawerianki. Szczególnym wydarzeniem tego dnia było posłanie misyjne Agnieszki Podles SSpS pochodzącej z Grodziska Górnego, która w tym roku udaje się jako misjonarka do Paragwaju.

Najpiękniejsza twarz Kościoła

Każde spotkanie w czasie jubileuszowego Regionalnego Kongresu Misyjnego było dziękczynieniem Bogu za dorobek misyjny polskiego Kościoła, za poświęcenie i lata pracy na misjach, animacji oraz formacji misyjnej w Polsce i poza jej granicami. We wstępie do książki „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, napisał: „Raz jeszcze dostrzegliśmy, że misjonarze są najpiękniejszą twarzą Kościoła i pasjonatami Ewangelii”.

Za biskupem Janem możemy śmiało powiedzieć, że owa misyjna radość udziela się wielu, zarówno młodym, jak i starszym, ponieważ wszyscy w Kościele jesteśmy posłani, a jubileuszowy Kongres Misyjny po raz kolejny pokazał potęgę ducha misyjnego lokalnych wspólnot tak mocno zaangażowanych w sprawy misji i to, jak wiele dobrego robimy dla misji.