Jesteś tutaj

Festiwal chórów w Kasisi

Jakub Maria Rostworowski SJ
17.06.2017

Co roku w maju odbywa się u nas festiwal chórów, które działają w stacjach misyjnych i których śpiew stanowi ważny element niedzielnych modlitw. W Zambii Msze św. oraz inne uroczystości kościelne ożywiane są przez chóry. Pozostają one pod swoistą kontrolą liderów wspólnot, zwłaszcza członków komitetów liturgicznych, które dbają o liturgiczny porządek, zgodność z liturgicznymi przepisami oraz wierność z katolicką doktryną.

Na wspomniany festiwal z dekanatu przyjeżdżają specjaliści od spraw liturgii, którzy oceniają zalety chóralnych występów i wskazują ewentualne błędy popełnione przez występujących. Wybierają też dwa najlepsze chóry do występów na szczeblu dekanatu. W 2016 roku na 26 stacji misyjnych w festiwalu wzięło udział 14 chórów. Każdy z nich miał w programie cztery pieśni: pieśń pokutną, pieśń uwielbienia, pieśń eucharystyczną oraz pieśń na cześć św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.

Festiwal cieszy się dużą popularnością wśród widzów, którzy w czasie występów nagradzaj chórzystów okrzykami, tańcem czy oklaskami. Chóry mają jednakowe stroje, co podnosi walory estradowe prezentacji, ich piękno i harmonię.

Na zamieszczonych zdjęciach można zobaczyć niektóre z naszych chórów.

Najlepsze pozdrowienia i szczęść Boże!