Jesteś tutaj

Projekt uprawy orzeszków ziemnych

Narodowy Ruch Katolickich Studentów Malawi
07.08.2022

Prośba do Darczyńców o dofinansowanie projektu

Przedstawienie projektu

1. Jak wyjść z trudności finansowych...

Pięciohektarowy teren nadający się pod uprawę orzeszków ziemnych położony jest wzdłuż drogi Mchinji, w kierunku Lilongwe. Projekt został uznany za jeden z pionierskich projektów wsparcia budowy domu studenta, która ma się wkrótce rozpocząć.

Po dogłębnej analizie trudności finansowych, które paraliżują działalność naszego katolickiego ruchu świeckich chrześcijan, uzgodniliśmy, że musimy znaleźć trwałe rozwiązanie tych problemów. Po konsultacjach i rozmowach doszliśmy do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie uprawa orzeszków ziemnych, ponieważ na malawijskim rynku cieszą się one dużym popytem, a koszty ich uprawy są względnie niskie.

Projekt ten ma trzy główne cele: uniezależnienie finansowe poprzez zapewnienie początkowego kapitału na budowę akademika, dawanie dobrego przykładu członkom ruchu, aby potrafili korzystać z lokalnie dostępnych innowacji, zyskując niezależność finansową i umożliwiając sprawne działanie naszej organizacji. Jednak głównym celem tego przedsięwzięcia jest pragnienie, by wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia studentów mogli się zaangażować w działalność ewangelizacyjną i duszpasterską, a brak środków materialnych nie stał się wymówką dla braku inicjatywy.

Projekt ten jest planem inwestycyjnym na 3 800 000 MW (kwacha malawijskich, czyli ok. 4 715 USD). Zgodnie z aktualnymi wskaźnikami rentowności uprawy orzeszków ziemnych można się spodziewać dobrych plonów, nawet do ok. 10 000 kg, co po sprzedaży plonu, przyjmując minimalną cenę skupu w wysokości 1000 MK za kg, pozwoli uzyskać łączną sumę 10 000 000,00 MK (ok. 12 407 USD).

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami projekt może przynieść korzyści co najmniej 1000-1500 katolickim studentom w regionie. Połowę uzyskanej kwoty planujemy przeznaczyć na realizację projektu budowy akademika, 35 proc. chcemy przeznaczyć na uprawę orzeszków ziemnych w następnym roku, a 15 proc. na sprawy bieżące, które obejmują m.in. pokrycie kosztów związanych z potrzebami duszpasterskimi (np. Msze święte), z organizacją spotkań, z działalnością charytatywną oraz z innymi działaniami określonymi w Konstytucji Narodowego Ruchu Katolickich Studentów Regionu Centralnego Malawi.

2. Projekt z myślą o studentach

Narodowy Ruch Katolickich Studentów Regionu Centralnego (NMCS-CR – National Movement for Catholic Students in Central Region) powstał w 2016 roku w celu wzmocnienia życia religijnego i pomocy materialnej dla studentów katolickich wszystkich uczelni w centralnym regionie Malawi. NMCS-CR jest jednym z 4 regionalnych ruchów w ramach Narodowego Ruchu Katolickich Studentów Malawi. Do NMCS-CR należy 14 Katolickich Organizacji Studenckich (CSO – Catholic Students' Organizations) z 14 wyższych uczelni. Organizacja ta blisko współpracuje z duszpasterzem akademickim CSO oraz z archidiecezją Lilongwe w promowaniu i pogłębianiu wiary katolickiej wśród studentów. Jest głosem tych, którzy głosu nie mają, promując sprawiedliwość w szkolnictwie wyższym. Troszczy się o rozwój duchowy i ludzki swoich członków, a także o ich kompetencje społeczne, by mogli lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

Projekt uprawy orzeszków ziemnych będzie realizowany przez Komisję Rolniczą NMCS-CR, która składa się z pięciu członków i której przewodniczy Christopher Gondwe. Komitet został upoważniony do zaplanowania projektu, podejmowania decyzji, nadzorowania, monitorowania i oceny realizacji wszystkich prac związanych z zamierzoną uprawą. Jako podkomisja będzie współpracować w realizacji tego projektu z całym sztabem wykonawczym oraz z duszpasterzem akademickim.

Wszystkie działania związane z projektem będą przeprowadzane ostrożnie i przejrzyście na podstawie analizy cen różnych towarów i ze ścisłym nadzorem każdej transakcji. Przestrzegane będą także wszystkie standardowe procedury księgowe, a NMCS-CR będzie zawsze gotowy do audytu. Kadra kierownicza wraz z duszpasterzem będzie czuwać, by w całym procesie nie doszło do korupcji.

Opis projektu

a. Brak środków na działalność

Od momentu powstania NMCS-CR boryka się z wieloma wyzwaniami finansowymi, ponieważ jego głównym źródłem dochodu są dary od sympatyków oraz składki od członków. Jednak większość członków naszej organizacji to studenci mający problemy z systematycznym uiszczaniem składek. Także przyjaciele i sympatycy NMCS-CR nie zawsze mogą pomóc, gdy potrzebujemy ich wsparcia. Taki stan rzeczy wpływał na realizację celów organizacji. By móc realizować kilka bardzo ważnych spraw, takich jak: konferencje, seminaria, działalność informacyjna i kampania uświadamiająca, ruch musiał opierać się na darowiznach i składkach. Ponieważ jednak uzyskiwane w ten sposób środki nie były wystarczające, nasza działalność również nie była na właściwym poziomie.

Aby zyskać stałe źródło dochodów, NMCS-CR postanowił przystąpić do budowy akademika. Zakładamy, że jeśli budowa tego 50-pokojowego dwupiętrowego budynku zostanie zakończona, NMCS-CR stanie się niezależny finansowo. W ramach realizacji tej wizji NMCS-CR zdecydował się rozpocząć od projektu rolniczego, a konkretnie od uprawy orzeszków ziemnych na powierzchni 5 ha, aby uzyskany w ten sposób dochód wspomógł budowę akademika, a równocześnie rolniczy projekt zrównoważonego rozwoju.

b. Uzasadnienie

Projekt ten jest bardzo ważny, ponieważ przyniesie dochód, a tym samym uniezależni finansowo organizację. Przyczyni się również do budowy akademika, który stanowi główny punkt zrównoważonego inwestowania. Sprawi to również, że organizacja w każdym sezonie rolniczym będzie miała zrównoważoną inwestycję rolniczą.

c. Cel i zamierzenia projektu

Głównym celem projektu jest wyprodukowanie dużej ilości orzeszków ziemnych, które przyniosą – jak się spodziewamy – odpowiedni dochód i zmniejszą naszą zależność od darczyńców, pomogą też młodym katolikom rozpowszechniać bez przeszkód finansowych Boże przesłanie.

Szczegółowe cele projektu obejmują:
1. Dzierżawę 5 ha ziemi. 
2. Zakup niezbędnych środków.
3. Zastosowanie odpowiednich metod uprawy.      
4. Znalezienie dobrego skupu dla naszych produktów.

 d. Rezultaty przedsięwzięcia

Podstawowym rezultatem będzie niezależność finansowa NMCS-CR – organizacja będzie w stanie samodzielnie radzić sobie finansowo. Część zarobionych pieniędzy wspomoże projekt budowy domu studenta. Projekt rolniczy powinien być samofinansujący się.

e. Wyniki projektu

Podwyższony zysk w wysokości MK 6 000 000 i kopia sporządzonego planu rolniczego.

f. Działania projektowe

Projekt będzie obejmował następujące działania: pozyskiwanie ofert na środki produkcji rolnej i tworzenie bazy dostawców, nabywanie środków do produkcji rolnej, tworzenie bazy robotników, dzierżawa gruntów oraz nadzór.

g. Budżet projektu (zobacz zestawienie poniżej)

h. Ryzyko i zagrożenia

Projekt zakończy się fiaskiem, jeśli nie będzie wystarczającej ilości opadów i odpowiedniego wkładu rolnego. Jednak w odniesieniu do ilości opadów z lat ubiegłych istnieje duże prawdopodobieństwo, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające.

i. Zarządzanie projektem

Projekt będzie zarządzany przez komitet ds. rolnictwa przy współpracy z Komisją Rolniczą NMCS-CR oraz duszpasterzem akademickim. 35 proc. całkowitego dochodu zostanie wykorzystane jako kapitał na kolejny sezon rolniczy.

j. Monitorowanie i ocena

Projekt będzie monitorowany przez Komisję Rolniczą co miesiąc, głównie przed posadzeniem oraz co dwa tygodnie po wykiełkowaniu nasion.

Zajmie się tym odpowiednia Komisja Rolnicza, która następnie będzie monitorowała tę działalność przez cały czas trwania projektu. Na koniec prac komi­sja oceni i dokona podsumowania wyników projektu.

BUDŻET PROJEKTU

1. Nasiona orzeszków ziemnych – 500 kg / cena: 1000 MK za kg / kwota całkowita: 500 000 MK.
2. Opłata za dzierżawę ziemi – 5 ha / cena: 70 000 MK za ha / kwota całkowita: 350 000 MK.
3. Oczyszczanie terenu – 5 ha / cena: 40 000 MK za ha / kwota całkowita: 200 000 MK.
4. Tworzenie bruzd  – 5 ha / cena: 50 000 MK za ha / kwota całkowita: 250 000 MK.
5. Wysiew – 5 ha / cena: 35 000 MK za ha / kwota całkowita: 175 000 MK.
6. Dostawa – 5 ha / cena: 10 000 MK za ha / kwota całkowita: 50 000 MK. 
7. Zastosowanie środków ochrony roślin – 5 ha / cena: 20 000 MK za ha / kwota całkowita: 100 000 MK.
8. Wapno rolnicze – 10 kg / cena: 2 000 MK za kg / kwota całkowita: 20 000 MK.
9. Środki ochrony roślin – 10 l / cena: 15 000 Mk za l / kwota całkowita: 50 000 MK. 
10. Pierwsze pielenie – 5 ha / cena: 30 000 MK za ha / kwota całkowita: 150 000 MK.
11. Drugie pielenie – 5 ha / cena: 35 000 MK za ha / kwota całkowita: 175 000 MK.
12. Worki na zbiory – 200 / cena: 300 MK za worek / kwota całkowita: 60 000 MK.
13. Usuwanie korzeni, przekopywanie – 5 ha / cena: 30 000 MK za ha / kwota całkowita: 150 000 MK.
14. Zbiór (usuwanie strąków) – 5 ha / cena: 105 000 MK za ha / kwota całkowita: 525 000 MK.
15. Worki magazynowe – 175 / cena: 500 MK za worek / 87 500 MK. 
16. Opłata za przechowywanie przez 3 miesiące – 3 miesiące / cena: 20 000 MK za miesiąc / kwota całkowita: 60 000 MK.
17. Przetwarzanie produktów – 10 000 kg / cena: 100 MK za 10 kg / kwota całkowita: 100 000 MK.
18. Klasyfikacja produktów – 10 000 kg / cena: 300 MK za 10 kg / kwota całkowita: 300 000 MK.
19. Transport z gospodarstwa do magazynu i z magazynu do punktu skupu – 2 razy / cena: 83 750 MK / kwota całkowita: 167 500 MK. 
20. Transport i logistyka członków Komisji Rolniczej – 5 osób / kwota całkowita: 130 000 MK.
21. Wydatki nieprzewidziane – 200 000 MK.

RAZEM: 3 800 000 MK.

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU: MK 3 800 000 [$ 4 714,64 = 18 858,56 zł]