Jesteś tutaj

Projekt studni głębinowej w Maranie. Kosztorys

Manonjotsoa Mosa
01.08.2022

Antananarivo, październik 2021

Wstęp

W celu poprawy dostępu do czystej wody dla szpitala w Maranie – Fianarantsoa [L'ECAR Hospital Hansenian sis à Marana-Fianarantsoa] proponujemy wybudowanie odpowiedniego systemu zaopatrzenia w wodę pitną. Prace objęłyby: dokonanie odwiertu, konstrukcję systemu rur rozprowadzających wodę do wszystkich zabudowań ośrodka, wieżę ciśnień oraz pompy zasilane energią słoneczną.

Z jednej strony z uwagi na charakter ośrodka i jego zapotrzebowanie na odpowiednią ilość czystej wody, a z drugiej biorąc pod uwag warunki klimatyczne panujące w tym regionie oraz problemy związane ze zmianą klimatu i ochroną środowiska, nasze rozwiązanie wydaje się najbardziej właściwe. Uzyskane przez nas wyniki, po przeprowadzeniu odpowiednich badań geofizycznych w regionie, wskazują, że realizacja odwiertu zlewni wód podziemnych jest obiecująca, tak pod względem ilości, jak i jakości wody.

Madageo Company oferuje zatem szpitalowi w Maranie rozważenie propozycji wykonania studni głębinowej zasilanej pompami na energię słoneczną. Rozwiązanie solarne jest łatwe w projektowaniu, przyjazne dla środowiska, przystępne w realizacji oraz bardzo tanie w kosztach eksploatacji. Ma ono także wiele innych zalet i coraz częściej przyciąga uwagę społeczności użytkowników.

W tym kontekście główny cel tego projektu opiera się na wzmocnieniu odporności na zmiany klimatyczne w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną szpitala, tj. wszystkich budynków na jego terenie. Ma on także na celu zapewnienie dostawy wody w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, także z uwagi na kruchość zasobów wodnych w regionie Haute Matsiatra-Fianarantsoa.

Mając to na uwadze, Madageo Company – wraz z zespołem specjalistów i inżynierów – zapewnia realizację projektu zatytułowanego: Projekt zrównoważonego zaopatrzenia szpitala w wodę pitną.

Koszty projektu zaopatrzenia w wodę pitną szpitala dla chorych na trąd w Maranie – Fianarantsoa

Koszty podane są w lokalnej walucie (ariary).

ODWIERT NA GŁĘBOKOŚĆ 52 M
Instalacja i likwidacja placu budowy: 10 000 000
Realizacja odwiertów: 19 550 000
Sprzęt wiertniczy: 7 630 000
Rozruch i testy pompowania: 3 200 000 
Całkowita kwota bez VAT: 40380000

INSTALACJA POMP SOLARNYCH
Badanie i projekt: 2 300 000
Zasilanie słoneczne i wyposażenie + koszty instalacji: 27 100 000
Całkowita kwota bez VAT: 29 400 000
Instalacje dodatkowe: 3 200 000 
Całkowita kwota bez VAT: 3 200 000

BUDOWA WIEŻY CIŚNIEŃ
Całkowita cena bez VAT: 23 406 386

Do zapłaty: 96 386 386

Po badaniach geofizycznych w terenie doszliśmy do wniosku, że wykonanie na tym terenie odwiertu wód podziemnych jest możliwe i korzystne. Odwierty wg wstępnego szacunku powinny być dokonane na głębokość 52 lub 58 m. Ustalono szacunkową kwotę umowy na: 96 386 386 Ar [21 697 euro], w tym podatek od towarów i usług według stawki 0% (nie podlega opodatkowaniu). Projekt ma być zrealizowany i oddany gotowy do użycia przez szpital w ustalonym terminie.

PŁATNOŚĆ W DWÓCH RATACH:
70% całkowitej kwoty realizacji: 67 470 470,2 Ar (15 187,9 euro) w chwili podpisania umowy;
30% całkowitej kwoty pracy: 28 915 915,8 Ar (6 509,1 euro) po zakończeniu prac.

Sporządzono w Fianarantsoa, 22 października 2021 r.

Manonjotsoa Mosa, kierownik techniczny