Jesteś tutaj

Nr 2019/2 (20)

Dwudziesty numer „Misyjnego Szlaku” otwierają – jak zwykle – artykuły poświęcone działalności misyjnej jezuitów Prowincji Polski Południowej.

Ojciec Józef Pawłowski SJ, pracujący na Madagaskarze, opisuje inwestycje przeprowadzone w College’u św. Franciszka Ksawerego w Fianarantsoa. W ostatnim czasie dzięki hojności darczyńców możliwe było tam wybudowanie nowego basenu dla najmłodszych uczniów, co spotkało się z ogromną radością małych użytkowników.

O „Malgaskiej przygodzie” pisze w kolejnym tekście ojciec Paweł Witon SJ, który w czasie swojej trzeciej probacji przez kilka tygodni pracował w Domu Miłosierdzia w Fianarantsoa – ośrodku dla niepełnosprawnych prowadzonym przez Karmelitanki Miłosierdzia.

Kolejne trzy artykuły to opis dramatycznej sytuacji Malawi, w jakiej znalazł się ten jeden z najuboższych krajów Afryki po przejściu w marcu 2019 roku cyklonu Idai. Ojcowie Gerard Karas SJ i Tadeusz Świderski SJ, misjonarze pracujący w Malawi, oraz s. Pereka Nyirenda ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Konzalendo nie tylko piszą o „najgorszej katastrofie na półkuli południowej”, ale także gorąco apelują o pomoc, której wręcz rozpaczliwie potrzebują dotknięci żywiołem Malawijczycy.

W numerze zamieszczamy także sprawozdanie z pomocy udzielonej w ramach „Adopcji Serca” uczniom szkoły podstawowej w Akol Jal w Sudanie Południowym i podziękowanie ojca Tomasza Nogaja SJ, który kilka lat temu pracował w tej miejscowości, za pomoc prowadzonym w Akol Jal misjom.

Zachęcamy również do lektury historycznych artykułów o pionierach misji zambijskich, w tym: trzeciej części wspomnień br. Józefa Boronia SJ oraz pierwszej części biografii Adama Kozłowieckiego SJ opracowanej na podstawie jego listów i wywiadów przez Ludwika Grzebienia. Ponadto publikujemy także archiwalny wywiad z Adamem Kozłowieckim „Robić swoje, wynik powierzyć Bogu”, który w 1993 roku przeprowadził korespondencyjnie Zbigniew Andrzej Judycki, redaktor wydawanego we Francji pisma „Głos Katolicki”.

W numerze także między innymi: „Pocztówka z Zambii” ojca Andrzeja Leśniary SJ, artykuł ojca Mieczysława Bednarza SJ w dziale „Śladami bł. Jana Beyzyma”, sprawozdanie z gali rozdania nagród finalistom Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych poświęconego bł. Janowi Beyzynowi, kilka nagrodzonych prac wspomnianego konkursu oraz listy z krajów misyjnych z prośbami o pomoc i podziękowaniami za dotychczasowe wsparcie.

Numer zamyka sprawozdanie z pomocy udzielonej misjom w ramach Referatu Misyjnego w 2018 roku oraz gorąca zachęta do pomocy misjom i misjonarzom. Szczególną okazję do tego każdy z nas będzie miała w październiku 2019 roku, który Papież Franciszek ogłosił „Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym”.