Jesteś tutaj

Zygmunt Nowicki SJ - wspomnienie

Wiesław Słowik SJ
26.05.2019

20 sierpnia 2018 roku w Gdyni odszedł do Pana śp. Zygmunt Nowicki, jezuita, kapłan, katecheta, afrykański misjonarz, wieloletni duszpasterz Polaków w Melbourne, moderator Sodalicji Mariańskiej, opiekun chorych.

Urodził się w Olszewie, niedaleko Warszawy, 20 maja 1932 roku. Po maturze w technikum, krótkim stażu pracy i zaocznych studiach w Toruniu 31 sierpnia 1952 roku, w wieku 20 lat, wstąpił do zakonu jezuitów w Kaliszu. Filozofię studiował w Krakowie, teologię w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 sierpnia 1962 roku. Po studiach powierzono mu rolę katechety i wikarego w Świętej Lipce, znanym i popularnym sanktuarium ziemi warmińskiej.

Po siedmiu latach gorliwej katechetycznej posługi ziściły się misyjne marzenia Ojca Zygmunta i pozwolono mu wyjechać na misje do Zambii. Po kursie języka angielskiego w Londynie i języka tubylców w Lusace został wikarym w parafii Mpansha, a po roku powierzono mu 14-tysięczną górniczą parafię w Kizito, na terenie której znajdowała się także kolonia trędowatych.

Po sześciu latach ofiarnej pracy na misjach, wskutek uszkodzenia kręgosłupa podczas wypadku samochodowego, na początku 1975 roku za radą lekarzy powrócił do Polski. W lipcu jeszcze tego samego roku na zaproszenie ojca Józefa Janusa SJ przybył do Melbourne, aby wesprzeć duszpasterską posługę polskich księży jezuitów i przez pięć lat pomagał ojcu Janusowi. Po jego śmierci w 1980 roku przejął odpowiedzialność za Polaków gromadzących się przy parafii św. Ignacego w Richmond, a wraz z nią pełną opiekę nad zasłużoną w Wiktorii Sodalicją Mariańską.

W 1987 roku Ojcu Zygmuntowi powierzono polską wspólnotę katolicką przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Oakleigh, gdzie ofiarnie służył rodakom 22 lata, do września 2009 roku, gdy przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Ochrzcił tysiące dzieci i dorosłych. Kochał konfesjonał i we wszystkich trzech jezuickich ośrodkach duszpasterskich na terenie Melbourne gotów był służyć sakramentem pojednania nie tylko w niedzielę. Ponad 30 lat w każdą sobotę katechizował dzieci w Polskiej Szkole Sobotniej w centrum Melbourne. Znały go niemal wszystkie szpitale. Nie omijał też ośrodków spokojnej starości. Dla chorych i samotnych zawsze miał czas i bardzo dużo serca. W każdej wolnej chwili odwiedzał także polskie rodziny w różnych zakątkach metropolii, nie utyskując na wielokilometrowe odległości. Towarzyszył im w smutkach i radościach, dzieląc ich codzienność. Modlił się z nami, pocieszał, doradzał, kierował, cieszył się i płakał z nami, oferując swą pomoc, gdziekolwiek zaistniała taka potrzeba.

Po wyjeździe z Melbourne zamieszkał w Jezuickim Kolegium w Gdyni, gdzie obok prężnej parafii od lat funkcjonuje bardzo popularna katolicka szkoła średnia i gdzie przygotowują się do życia zakonnego kolejne pokolenia jezuickich nowicjuszy. W 2012 roku powrócił do Melbourne na kilka miesięcy, aby w gronie oddanych mu wspólnot obchodzić swój potrójny jubileusz: 80. urodziny, 60. rocznicę wstąpienia do jezuitów i złoty jubileusz kapłaństwa. Polskie wspólnoty z Oakleigh, Richmond i Essendon oraz rzesze rodaków zamieszkujących odległe dzielnice metropolii pamiętają jeszcze tę wielką radość i uroczyste obchody potrójnego jubileuszu Ojca Zygmunta. Nie zapomnieliśmy później o dostojnym Jubilacie, gdy podeszły wiek coraz bardziej ograniczał jego aktywność. Cieszył się bardzo licznymi odwiedzinami Australijczyków i częstymi telefonami oddanych mu przyjaciół, bo mimo odległości jego serce pozostało w Melbourne. Nie zapominał o swoich rodakach na antypodach. Zainteresowany do końca naszymi losami modlił się za nas.

Chorował krótko. Odszedł z tej ziemi wczesnym rankiem w poniedziałek, 20 sierpnia 2018 roku, w 87. roku życia, 66. roku zakonnego powołania i 57. roku kapłaństwa. Msza święta pogrzebowa odprawiona została przez prowincjała jezuitów ojca Tomasza Ortmanna i licznych współbraci zakonnych w kościele św. Stanisława Kostki w Gdyni w czwartek, 23 sierpnia 2018 roku, o godzinie 11.30. Ciało śp. Ojca Zygmunta złożono w grobowcu ojców jezuitów na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

W niedzielę, 26 sierpnia 2018 roku, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, o godzinie 18.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Oakleigh pożegnaliśmy śp. Ojca Zygmunta koncelebrowaną Mszą św. żałobną i podziękowaliśmy wspólnie Bogu za jego ofiarną kapłańską posługę w Polsce, Zambii i Australii.

34 lata swojego kapłaństwa oddał nam, rodakom na antypodach. Niech będzie uwielbiony Bóg Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, w życiu, w kapłańskiej posłudze i w śmierci Ojca Zygmunta.