Jesteś tutaj

Nr 2018/2 (18)

(red.)

Ukazał się już osiemnasty numer „Misyjnego Szlaku”. Jak zawsze w naszym biuletynie publikujemy wieści z krajów, w których pracują jezuiccy misjonarze z Poslki. Tym razem numer otwiera artykuł br. Damiana Wojciechowskiego SJ na temat Kościoła w Kirgizji. Z nieco bliższego Wschodu – bo z Ukrainy – piszą dla nas br. Jerzy Zadwórny SJ i o. Henryk Dziadosz SJ. Pierwszy opisuje swoją pracę na nowej placówce we Lwowie, drugi przedstawia historię zniszczonego krzyża cmentarnego w parafii na Greczanach. Ponadto w numerze także dwa artykułu pracującego na Madagaskarze o. Józefa Pawłowskiego SJ: jeden autor poświęca zmarłemu w kwietniu 2018 roku abp. Philibertowi Randriambololonowi SJ, z drugiego dowiemy się, jak wygląda „Wielkanoc w buszu”.

W numerze kontynuujemy publikacje artykułów poświęconych historii misji zakładanych i prowadzonych przez polskich jezuitów w Zambii. Wśród tekstów w tym dziale czytelnik znajdzie: trzecią część opowieści o br. Franciszku Übermanie SJ, artykuł poświęcony o. Janowi Lazarewiczowi SJ oraz pierwszy fragment (z czterech planowanych) kroniki br. Józefa Boronia SJ, który sam pracując na misjach w Rodezji Północnej (późniejszej Zambii), barwnie i ze swadą opisuje jej początki.

O tym, jak dziś wygląda praca jezuitów na misjach w Zambii, dowiemy się z tekstów o. Andrzeja Leśniary SJ i o. Tadeusza Świderskiego.

W numerze ponadto teksty o. Mieczysława Bednarza SJ poświęcone bł. Janowi Beyzymowi, listy z krajów misyjnych oraz podziękowania dzieci za wsparcie płynące z „Adopcji Serca”.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w Konkursie Literacko-Plastycznym dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych. W numerze zamieszczamy regulamin konkursu organizowanego przez Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego wraz ze Stowarzyszeniem Polonistów przy Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Numer zamyka sprawozdanie z akcji na rzecz misji prowadzonej przez Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w 2017 roku.