Jesteś tutaj

Ewangeliczny rozwój

Tadeusz Świderski SJ
15.11.2018

Z małego nasionka duże drzewo

Początki osiedla

Osiedle Bwacha (Bwacha compound) zostało założone w 1951 roku przy dużym mieście Broken Hill (ob. Kabwe). Najpierw powstało 70 słomianych domków. Już w 1952 roku ojciec Julian Pławecki, przewidując rozwój Bwacha, wybudował na terenie osiedla małą kaplicę, w której w każdą niedzielę ojciec Stanisław Nowicki odprawiał Mszę świętą. Ojciec Nowicki stał się patronem i dobrym duchem początków i rozwoju parafii Bwacha. Ojcowie jezuici mieszkali wówczas w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (Sacred Heart) w Kabwe.

W tym samym czasie jezuici otrzymali ziemię na rozwój parafii w Bwacha. Ojciec Nowicki zaczął od budowy domu parafialnego z dużą salą spotkań (16 na 8 m). We wrześniu 1954 roku ojciec Adam Kozłowiecki, ówczesny administrator wikariatu, pobłogosławił powstały dom. Od tego momentu ojciec Nowicki całkowicie poświęcił się organizowaniu parafii od strony duszpasterskiej i stworzeniu odpowiedniej struktury parafialnej.

Plany nowego kościoła

Z czasem kaplica i dom parafialny stały się za małe, by pomieścić wspólnotę katolicką pragnącą się modlić w Bwacha. Włoski architekt, pan Rappetti, przygotował więc plan nowego kościoła, który zaaprobował ojciec Adam Kozłowiecki, i już w listopadzie 1954 roku budowniczy pan Van Nick Kerke wylał fundamenty pod kościół. Niestety fundusze zorganizowane przez ks. Wincentego Pitkiewicza z Brooklynu (trzy tysiące dolarów) skończyły się i prace zostały wstrzymane.

W grudniu 1956 roku bp Adam Kozłowiecki przekazał na dalszą budowę kościoła dar, który przekazali mu ofiarodawcy ze Stanów Zjednoczonych. Brat Franciszek Überman, doświadczony budowniczy, otrzymał zadanie budowy kościoła. Niestety, prace ciągle były przerywane z powodu braku funduszy. Ojciec Stanisław Nowicki zdobył wsparcie sióstr klawerianek z Rzymu i dzięki ich wsparciu 1 czerwca 1958 roku bp Adam Kozłowiecki mógł poświęcić kościół w Bwacha. To jeden z najpiękniejszych kościołów jezuickich w Zambii.

Nad zakrystią powstały dwa pokoje, do których w czerwcu 1958 roku sprowadzili się ojciec Stanisław Nowicki i ojciec Andrzej Piróg. Jednak już w listopadzie tego samego roku ojciec Piróg został przeniesiony do Lusaki, a na jego miejsce przyszedł ojciec Władysław Lęcznar, który dołączył do ojca Nowickiego 26 stycznia 1959 roku.

Sześćdziesięciolecie istnienia parafii

Bwacha zaczęła stawać się centrum ewangelizacji, z którego ojcowie dojeżdżali do wielu stacji misyjnych. Skalę zaangażowania duszpasterskiego pokazują liczby. Na przykład w listopadzie 1959 roku 524 osoby otrzymały w parafii sakrament bierzmowania. Ojciec Nowicki rozpoczął budowę domów dla ojców i katechisty. Niestety 24 kwietnia 1959 roku miał atak serca. Mimo przeciwności i problemów już 19 czerwca 1959 roku abp Adam Kozłowiecki pobłogosławił dom ojców jezuitów.

Po ojcu Nowickim, który uważany jest za założyciela parafii, przybyło wielu innych proboszczów. Ojciec John Chula (pierwszy zambijski kapłan jezuita), ojciec Peter Titland, ojciec Zenon Piłsyk, ojciec Bronisław Kondrat, ojciec Józef Liber, ojciec Władysław Gągolski, ojciec Felix Kalebwe, ojciec Jakub M. Rostworowski, ojciec Michał Szuba i ojciec Christopher Nyirenda.

Parafia w dalszym ciągu się rozwija i jest centrum dla 12 organizacji parafialnych.

W tym roku, 16 czerwca, parafia będzie obchodzić 60-lecie swego istnienia. Na uroczyste obchody tej rocznicy do Bwacha przyjedzie abp Alick Banda, by razem z parafianami dziękować Bogu za łaski, którymi Bóg obdarzył wspólnotę katolicką od początku istnienia parafii.

A my jesteśmy ogromnie wdzięczni Bogu, że w początkach tej parafii posłużył się polskimi misjonarzami jezuitami.