Jesteś tutaj

Drugie przyjście Jezusa - ikona według Kiko Arguello

oprac. Henryk Dziadosz SJ
19.04.2018

Obraz znajdujący się w Kaplicy Męczenników przedstawia drugie przyjście Chrystusa. Opiera się na tradycyjnym przedstawieniu ikony „Sąd Ostateczny" pochodzącej z 1400 roku. Autorką obrazu jest Augustyna Krasij. Autorka wzorowała się na ikonie namalowanej przez Kiko Arguello, która znajduje się w Domus Galilaeae w Izraelu, na Górze Błogosławieństw.

U góry ikony Bóg Ojciec, który stworzył wszechświat, gwiazdy i planety, trzyma Torę. Wokół Niego znajdują się kręgi, trony, panowania, archaniołowie... To stworzenie nieba i ziemi. Po prawej stronie mamy drugie przyjście Chrystusa. Przyjściu Chrystusa towarzyszą aniołowie: dwaj aniołowie zwijają wszechświat z księżycem i gwiazdami, jak zwija się pergamin. Z kolei w widocznej obok Jezusa ciemnej plamie - czarnej dziurze symbolizującej nieobecność światła - są czarni aniołowie - diabeł. Diabeł jest niczym, dlatego jest czarny. Istnieje dla żyjących w grzechu i doświadczających nudy, czyli „martwego czasu", który rodzi w człowieku wrażenie, że spełnia dzieła bez wartości.

Co jest wartościowe w naszym życiu? Co naprawdę jest cenne w życiu człowieka? Wszystko się kończy. Wielkie budowle mają swój koniec, kultura, książki. Wszystko przemija. Tylko jedna rzecz się nie kończy: miłość! Dobro, które czynisz swojemu bratu! Sztuka ma także swoją wartość jako pomoc w miłości.

Dalej na naszej ikonie widnieją aniołowie trzymający w swoich rękach narzędzia Męki Chrystusa. W centrum Jan Chrzciciel i Dziewica Maryja, którzy zstąpili z nieba, aby wstawiać się za narody. Są tu także Adam i Ewa, pierwsi rodzice, oraz dwunastu Apostołów, którzy będą sądzić narody. Wśród sądzonych są wskazujący na Chrystusa Żydzi, za nimi muzułmanie, a po nich wszystkie inne narody. Po prawej stronie ikony są też aniołowie, którzy trąbią i wzywają morze i ziemię do powstania. Dalej umarli, którzy zmartwychwstają, i ryba, która coś z siebie wyrzuca...

Na środku ukazano narzędzia Męki Chrystusa i Ewangelie. Powyżej dwaj aniołowie przekazują zwoje z życiem nagiej osobie, która symbolizuje duszę sądzoną przed tronem Męki Chrystusa. Wszyscy bowiem będą sądzeni w majestacie Miłości, która została za nas ofiarowana. To Miłość, którą otrzymaliśmy i która zmienia ludzkie życie. To człowiek decyduje, czy zmieni swoje życie. Można świadomie wybierać zło, są bowiem tylko dwie drogi: droga życia i droga śmierci. Jezus Chrystus daje nam możliwość nawrócenia i ukierunkowania naszego życia ku dobru, ku zbawieniu. Człowiek jest jednak wolny!

Pod tronem, na którym umieszczono Ewangelie, widnieje dłoń i waza ze wszystkimi łzami cierpienia na świecie, które zebrał Bóg. Cierpienie ludzkie nie jest czymś głupim i niepotrzebnym. W dłoni mamy też małe figury - to ludzie zabici w łonach swoich matek. Następnie ukazana została dusza - jej anioł stróż przeszkadza demonowi przechylić szalę na stronę szatana. W dalszej kolejności został przedstawiony diabeł i siedem grzechów głównych. Po lewej stronie jest Dziewica Maryja w Raju między innymi ze św. Pawłem, otwierającym bramę sprawiedliwym św. Piotrem czy Salomonem. Raj jest obrazem niebieskiego Jeruzalem.

Zgodnie z tradycją na dole ikony widnieje konstrukcja w formie chrzcielnicy. W centralnym miejscu widać tu postać przywiązaną do kolumny. Według niektórych znawców tematu to osoba żyjąca w świecie, która związuje swoje życie z rodziną, pracą, codziennymi przyjemnościami. Krótko mówiąc, to poganin, który wierzy, że prawda to owa kolumna, do której jest przywiązany, chociaż prawda jest zupełnie inna. Żyjemy w świecie, do którego przychodzi Chrystus, w którym możemy być potępieni, ale w którym jest też niebieskie Jeruzalem.

Owa figura jest bardzo ważna, ponieważ symbolizuje to, co robimy, kiedy negujemy nasze życie.

Opracowanie na podstawie tekstu autorstwa samego twórcy ikony Kiko Arguello