Jesteś tutaj

Woda dla Afryki

Tadeusz Świderski SJ
23.01.2018

Odwierty studni głębinowych na terenie zambijskiej misji jezuitów

Dla wielu społeczności na świecie dostęp do czystej wody pitnej jest jednym z największych problemów, zwłaszcza w rejonach wiejskich. Mieszkańcy wielu wiosek często skazani są na używanie wody skażonej i szkodliwej dla zdrowia. Zanieczyszczona woda powoduje wiele chorób, takich jak tyfus, czerwonka czy cholera, ale także inne. Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku z powodu chorób wywołanych przez zanieczyszczoną wodę umiera ponad 3,4 miliona osób. Brudna woda jest więc najczęstszą przyczyną chorób i śmierci na świecie.

Zambia jako kraj rozwijający się od dawna boryka się z problemami związanymi z trudnym dostępem do czystej wody. Próbuje jednak na różne sposoby problemy te rozwiązywać. Biuro Rozwoju przy Prowincji Towarzystwa Jezusowego Zambia-Malawi we współpracy z Referatem Misyjnym Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego stara się pomóc mieszkańcom regionów najbardziej dotkniętych tym problemem i zlikwidować trudności z wodą w wioskach parafii Kanakantapy, w obrębie misji Chikuni i Kasisi. W 2016 roku udało się wykonać 19 odwiertów, dzięki którym do wielu ludzi dociera czysta woda. W misji Chikuni wykonano 8 odwiertów, w Kanakantapa 2, a w Kasisi 9. Mieszkańcy tych regionów mają teraz dostęp do źródlanej wody blisko swoich domów i gospodarstw (w odległości krótkiego spaceru). Poza tym wody jest w wystarczającej ilości i dla ludzi, i dla hodowanych przez nich zwierząt.

Łatwy dostęp do wody pitnej sprawił, że zwiększyła się liczba dzieci regularnie uczęszczających do szkoły, zwłaszcza dziewcząt. Nie muszą one już chodzić po wodę do odległych strumieni, co wcześniej zabierało im mnóstwo czasu i powodowało częste nieobecności na lekcjach.

Widoczny jest także wzrost działalności gospodarczej. Kobiety, które wcześniej zajmowały się przede wszystkim poszukiwaniem i transportem wody, teraz mogą poświęcić się innej działalności, chociażby sprzedaży produktów wytworzonych w swoich gospodarstwach, na przykład rolnych. Dzięki łatwemu dostępowi do wody wielu mieszkańców wspomnianych regionów zainteresowało się uprawą ogródków warzywnych. Przynosi to podwójną korzyść: dostarczają świeżych warzyw i sprzyjają zdrowemu odżywianiu, ponadto dają też sezonowe zatrudnienie. Dzięki spożywaniu czystej wody i dzięki lepszym warunkom sanitarnym poprawia się również stan zdrowia lokalnych społeczności. Wszystko to bardzo nas cieszy. Lepsze życie mieszkańców naszych stacji misyjnych jest namacalnym dowodem na to, że „woda jest życiem”. Oni sami często tak mówią.

Nasze działania były możliwe dzięki finansowemu wsparciu polskich Przyjaciół, Darczyńców Referatu Misyjnego Prowincji Polski Południowej. Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność wszystkim, którzy podzielili się z nami ciężko zapracowanym groszem i w ten sposób pomogli nam zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby – dostęp do wody pitnej dla mieszkańców naszych misji.

Niech Bóg Państwu błogosławi

Tadeusz Świderski SJ, dyrektor Biura Rozwoju przy Prowincji Towarzystwa Jezusowego Zambia-Malawi