Jesteś tutaj

Numer 2011/1 (2)

W drugim numerze jezuickiego informatora misyjnego "Misyjnym Szlakiem" publikujemy artykuły poświęcone zaangażowaniu misyjnemu polskich jezuitów przede wszystkim na Madagaskarze i w Kirgizji. W części dotyczącej Madagaskaru zamieszczamy między innymi artykuł Czesława Henryka Tomaszewskiego SJ o stuletniej historii szpitala w Maranie założonego przez błogosławionego dziś Jana Beyzyma. Zaś o Kirgizji, kirgiskim Kościele oraz misyjnej posłudze w tym postsowieckim kraju opiowiada br. Damian Wojciechowski SJ. W numerze ponadto teksty dotyczące: współpracy w działalności na rzecz misji, adopcji serca i patronatu misyjnego. Zamieszczamy także listy dzieci i misjonarzy z podziękowaniem dla dobroczyńcó i przyjaciół misji.