Jesteś tutaj

Numer 2010/1 (1)

W pierwszym numerze jezuickiego informatora misyjnego "Misyjnym Szlakiem" publikujemy między innymi artykuły dotyczące jezuickich dzieł misyjnych w trzech krajach. O pracy w Zambii opowiada o. Gerard Karas SJ, o. Andrzej Leśniara SJ i o. Jakub Maria Rostworowski SJ, o swoich doświadczeniach pracy misyjnej w Malawi pisze o. Józef Oleksy, a na Ukrainie o. Henryk Dziadosz SJ. W numerze zamieszczamy także teksty dotyczące współpracy w działalności na rzecz misji, czyli o: adopcji serc, patronacie misyjnym i intencjach mszalnych.