Jesteś tutaj

Jak włączyć się w Patronat Misyjny

Czesław H. Tomaszewski SJ
20.10.2013

Praca misjonarzy jest trudna i często niebezpieczna, wymaga wiele poświęcenia, wytrwałości i hartu ducha. W tej niełatwej pracy możemy pomóc misjonarzom, na pierwszym miejscu ofiarowując im bezcenny dar modlitwy: choć krótkiej, ale codziennej, np. Zdrowaś Maryjo. Gdy możemy dać trochę więcej, odmówmy różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Szczególna pomoc duchowa to choćby sporadyczny, raz, dwa razy w tygodniu, a jeśli czas nam pozwala, najlepiej codzienny udział we Mszy św., wraz z przyjęciem Komunii św. i ofiarowanie jej w intencji wybranego misjonarza. Dopełnieniem tego modlitewnego daru jest ofiarowanie w intencji misjonarza i jego apostolskiej posługi codziennych dobrych uczynków i intencji, a także własnych cierpień, np. związanych z chorobą, niedogodności, jakie niesie życie, przykrych przeżyć i doświadczeń. To właśnie pierwsza forma „Patronatu Misyjnego” – pomoc duchowa, jaką każdy chrześcijanin może ofiarować misjonarzowi.

Druga forma pomocy, którą możemy ofiarować w miarę naszych możliwości, to pomoc materialna. Każdego miesiąca możemy starać się zaoszczędzić i odłożyć kilka złotych, aby pomóc misjonarzowi w zapewnieniu jego codziennego utrzymania i wspomóc prowadzone przez niego dzieła. Gdyby każdemu misjonarzowi pomagało choćby tylko 100 osób, zobowiązując się do comiesięcznej ofiary choćby przykładowo 5 zł (60 zł rocznie), otrzymałby miesięcznie sumę 500 zł (ok. 150-160 dolarów), co w dużej części pokryłoby konieczne bieżące wydatki.

Trzecią formą pomocy, przez którą włączeni jesteśmy w patronat misyjny, jest wzbudzanie zainteresowania misjami (na miarę możliwości) w swoim otoczeniu, zachęta innych (krewnych, przyjaciół, znajomych) do włączenia się i uczestnictwa w patronacie misyjnym. Przez takie zaangażowanie w „Patronat misyjny” włączamy się w samo dzieło misyjne Kościoła. Pozostając w swoim środowisku, docieramy do najdalszych zakątków świata i razem z pracującymi tam misjonarzami, w myśl słów Chrystusa: „Idźcie na cały świat…” głosimy Ewangelię, by Jezus był coraz lepiej poznawany i coraz bardziej kochany.

Jeśli ktoś chce przystąpić do „Patronatu misyjnego” i wspomagać materialnie wybranego misjonarza, ofiary dla niego może wpłacać na konto Referatu Misyjnego Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej.