Jesteś tutaj

Podziękowania z Zambii

Gerard Karas SJ
11.12.2013

Gorąco Was wszystkich pozdrawiam. Z niektórymi z Was mogłem się w zeszłym roku spotkać osobiście podczas mego pobytu w Europie, z czego bardzo się cieszę. Były to miłe chwile. Czas jednak szybko płynie i od początku września jestem znowu na tej samej placówce, co poprzednio. Dalej uczę religii i geografii i jestem duszpasterzem młodzieży w naszej pomaturalnej Szkole Nauczycielskiej św. Karola Lwangii na misji w Chikuni, w diecezji Monze.

Jeszcze przed wyjazdem i zaraz po moim powrocie do Zambii wiele osób zgłosiło się do mnie, prosząc o pomoc materialną. Podaję więc sprawozdanie, jak wykorzystałem przekazane mi fundusze.

 

Forma pomocy; Liczba osób objętych pomocą; Wysokość pomocy w walucie lokalnej (kwacha); Wartość pomocy w zł

Opłaty szkolne (szkoły podstawowe i średnie); 21; 9 720 000; 6 738,39
Wyposażenie uczniowskie (mundurki, obuwie, przybory szkolne); 16; 2 275 000; 1 580,61
Opłaty na uczelni (szkoła nauczycielska); 6; 5 215 000; 3 618,76
Żywność, artykuły codziennej potrzeby (np. mydło, środki piorące, pasta do zębów); 47; 4 344 000; 3 007,31
Artykuły rolnicze (nasiona na zasiew, nawozy); 8; 685 000; 474,18
Transport; 6; 540 000; 374,35
Lekarstwa, opłaty lekarskie; 5; 500 000; 341,08
Ubrania, koce, walizki, nagrody; 17; 1 133 000; 790,31
Naprawy dachów, remonty domów, pomoc w nagłej potrzebie; 7; 1 170 000; 811,10
Całość pomocy finansowej w roku 2012; 133; 25 582 000; 17 736,09

 

Okres pomocy objęty tym sprawozdaniem zaczyna się 1 stycznia 2012, a kończy 22 listopada 2012 roku. Liczba osób objętych pomocą wynosi 133, ale w niektórych przypadkach ta sama osoba pojawia się w kilku kategoriach, np. uczeń otrzymuje pomoc, by zapłacić za szkołę, i jednocześnie dostaje wyprawkę szkolną, a niekiedy także pomoc w zakupie mydła czy innych środków czystości. Z drugiej strony, osoby, które dostały pieniądze na zakup żywności, np. mąki kukurydzianej, podzielą się tym produktem ze swoją najbliższą rodziną w domu. Są to więc tylko dane szacunkowe.

Ogólnie biorąc, powyżej przedstawiona pomoc przekroczyła 25 milionów kwacha zambijskich. To imponująca kwota ponad czterech tysięcy euro. Było to możliwe, moi drodzy, tylko dzięki Waszej hojności i dobroci serca. Jedynie dobry Pan Bóg potrafi wynagrodzić Wasze ofiary.

Naturalnie, oprócz pomocy materialnej udzielam ludziom w Zambii, a szczególnie młodzieży, pomocy duchowej i religijnej. Mają możliwość uczestniczenia w sakramentach świętych. Codziennie odprawiana jest Msza św. Przygotowujemy grupy młodych ludzi do chrztu, Pierwszej Komunii Świętej oraz bierzmowania. Wiele osób korzysta z rozmowy i porady duchowej. Dlatego oprócz pomocy finansowej potrzebujemy na misji dużo wsparcia duchowego w postaci modlitw i ofiar w intencji misji, misjonarzy i młodych Zambijczyków, którzy szukają swojej życiowej drogi.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nasze dzieło misyjne, przesyłam gorące podziękowania i serdeczne „Bóg zapłać!”. Łączę się z Wami we wdzięcznej modlitwie i pamięci. Szczęść Wam Boże!