Jesteś tutaj

List z prośbą o wsparcie

O. Lalason Joël Parfait Raderandrainy OFMCap
18.07.2021

Fianarantsoa, 28 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo, Szczęść Boże!

Następstwa pandemii koronawirusa na Madagaskarze i w naszej szkole

Podobnie jak inne kraje na świecie Madagaskar nie został oszczędzony przez COVID-19. Z pewnością od czasu pojawienia się wirusa w naszym kraju, 20 marca 2020 r., pandemia, która rozprzestrzeniała się po całej wyspie, nie przestała zagrażać ludzkiemu życiu, chociaż rząd postanowił podjąć wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze, takie jak izolacja, blokada dotkniętych regionów i zaprzestanie społeczno-gospodarczej działalności. Tak więc do dnia, w którym piszemy ten list (28.08.2020), na Madagaskarze jest już 13 686 ofiar koronawirusa, w tym 184 osoby zmarły. Skutki pandemii w sferze społecznej i gospodarczej są niezwykle poważne. Wszystkie fabryki i przedsiębiorstwa oraz wszystkie szkoły zostały zobowiązane do zamknięcia. Pracownicy czasowo znaleźli się na bezrobociu.

Nasza szkoła również odczuła tę sytuację. Jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, zamknięcie szkoły pociągnęło za sobą trudności finansowe. Większość rodzin żyje na Madagaskarze w ubóstwie, które pogłębiło się z powodu nagłego bezrobocia, utraty lub przerwy w ciągłości zatrudnienia w sektorze prywatnym. Spowodowało to, że rodzice uczniów szkół prywatnych nie są już w stanie płacić za naukę swoich dzieci. Regularnie uiszczane czesne jest podstawą wynagrodzeń dla nauczycieli. Brak tych opłat sprawia, że szkoła nie jest w stanie wypłacić nauczycielom należnych im pensji. Taka sytuacja doprowadziła do kryzysu finansowego również w naszej szkole, gdzie fundusze szkolne obecnie się wyczerpały, ponieważ musieliśmy płacić personelowi naszej placówki, nawet jeśli nie pracowali w tym okresie (bo nie było zajęć szkolnych). Nie mamy więc już środków na wypłatę pensji naszym nauczycielom.

Co więcej, każdego roku w czasie wielkich wakacji szkolnych musimy poczynić niektóre konieczne reparacje, jak np. naprawa ławek szkolnych, różne naprawy konserwacyjne budynków itd. Ponadto musimy przygotować prowiant dla szkolnej stołówki na kolejny rok. Jednak przy obecnym kryzysie finansowym realizacja wszystkich tych projektów okazuje się niemożliwa. Żyjemy w trudnej sytuacji pod względem finansowania, z której sami nie jesteśmy w stanie wyjść. Mamy jednak nadzieję, że drodzy Państwo zrozumiecie nasze problemy. Krótko mówiąc, COVID-19 wprowadził chaos w życie społeczno-gospodarcze naszego kraju i naszej szkoły.

Nasza prośba

Biorąc pod uwagę wszystkie te problemy finansowe, przed którymi dzisiaj stoimy, zwracamy się do Was, drodzy nasi Dobroczyńcy, z prośbą o łaskawą pomoc finansową. Pomoc ta pozwoli nam rozwiązać wszystkie nasze dzisiejsze problemy związane przede wszystkim z wypłaceniem należnych świadczeń naszym pracownikom, a także przygotowaniem szkoły na przyjęcie naszych uczniów w nowym roku szkolnym. To przygotowanie ograniczy się do niezbędnych napraw w zabudowaniach i sprzęcie. Tak że konieczne jest zaopatrzenie w potrzebny prowiant naszej szkolnej stołówki, abyśmy mogli spokojnie rozpocząć w październiku nowy rok szkolny 2020/2021.

W oczekiwaniu na pozytywną odpowiedź, przesyłamy nasze wyrazy szacunku. Liczymy bardzo na Wasze zrozumienie i pomoc.

O. Lalason Joël Parfait Raderandrainy OFMCap 
Dyrektor Liceum św. Franciszka z  Asyżu 
w Fianarantsoa na Madagaskarze