Jesteś tutaj

Podziękowania

Tadeusz Kasperczyk SJ
29.06.2020

Czcigodni Państwo, witam serdecznie, szczęść Boże!

Ojciec Tomaszewski przekazał mi informację o wpłatach, które dokonali Państwo z przeznaczeniem na dzieło, jakie prowadzę tu na Madagaskarze [rewaloryzacja farmy i Centrum Formacji Zawodowej w Tsiroanomandidy – przyp. red.]. Jeden nasz Darczyńca z Pogórza Śląskiego był łaskaw przekazać nam na ten cel bardzo hojną ofiarę 15 000 zł. Za wszystkie te dary wyrażam moje serdeczne „Bóg zapłać”. Nasze misjonarskie dzieła, prowadzone w krajach misyjnych, nie byłyby możliwe, gdyby nie było ludzi o wielkim sercu dostrzegających w drugim człowieku Chrystusa.

W tym roku mijają 33 lata od mojego przyjazdu na Madagaskar i czasem zadaję sobie pytanie, dlaczego nie było mi dane pracować w pełni jak innym misjonarzom w duszpasterstwie, bo moja praca przez 24 lata ograniczała się do pracy w szkole, a teraz od 9 lat w Centrum Formacji Zawodowej dla młodzieży. Jednak odpowiedź przychodzi szybko, kiedy przypadkowo spotykam już dorosłych ludzi, naszych absolwentów, którzy spontanicznie wyrażają wdzięczność za to, co otrzymali w przeszłości – formację zawodową, doświadczenie w rolnictwie itp. Pozostaje mi tylko powiedzieć za św. Pawłem: „sługą nieużytecznym jestem”, a to, że Bóg mnie wyposażył w zdolności bardziej praktyczne niż intelektualne, to znaczy, że mnie takiego tu potrzebuje.

Obecnie trochę zaniemogłem i potrzebuję czasu na podreperowanie zdrowia. Wiadomo, kilka dni nieobecności kumuluje prace, które trzeba potem nadrobić. Po powrocie czeka mnie przygotowanie kolejnego sezonu, naprawa maszyn, bo jest to przecież centrum rolnicze, ale przede wszystkim muszę poczynić pewne starania i podjąć pewne decyzje, by poprawić warunki pracy. Dzięki wspomnianej hojnej pomocy będę mógł zakupić dodatkowo baterie do zestawu fotowoltaicznego, bo tu używam paneli słonecznych.

Kończąc, jeszcze raz wyrażam wdzięczność, zapewniając o mojej pamięci przed Panem Bogiem, a szczególnie pierwszego dnia każdego miesiąca, we Mszy św. w intencji wszystkich naszych Dobroczyńców. Szczęść Boże.

Antananarivo, 18 czerwca 2019
O. Tadeusz Kasperczyk SJ, misjonarz na Madagaskarze