Jesteś tutaj

Beyzym - kto to taki?

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny
09.01.2021

Ogłoszenie wyników konkursu dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych

Ogłoszony w biuletynie „Misyjnym Szlakiem”, nr 2020/1(21), konkurs dla uczniów spotkał się z zainteresowaniem wśród szkół z południowej Polski. W nietypowej atmosferze epidemii oraz nauczania zdalnego znaleźli się uczniowie, którzy zmotywowani przez swoich nauczycieli czy rodziny przygotowali prace konkursowe. Organizatorzy otrzymali listy Jana Beyzyma do rodaków i listy współczesne inspirowane potrzebami misji od uczniów klas V– VIII szkół podstawowych z Tych, Bytomia, Katowic, Libiąża i Krakowa. Już teraz na wstępie serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom odwagi podjęcia trudu przygotowania się do udziału w konkursie, a następnie opracowania pracy literackiej! Dziękujemy i gratulujemy Nauczycielom i Opiekunom Uczestników, którzy inspirowali i wspierali uczniów – Państwa praca to misja na miarę budowy szpitala w Maranie!

Nadesłane prace urzekały oryginalnością ujęcia tematu, kreatywnością autorskich opisów miejsc i emocji bohaterów, wykorzystaniem faktów z biografii Bohatera czy historii Marany oraz językiem, czasem świadomie archaizowanym lub poetycko stylizowanym.

Laureaci konkursu

I miejsce ex aequo: 
Aleksandra Kocot, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu, opiekun: p. Patrycja Gębczyk
Antoni Zakrzewski, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie, opiekun: ks. Robert Piwowarczyk

Wyróżnieni w konkursie (kolejność alfabetyczna)

Oliwia Chwolka, Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, opiekun: p. Marta Bielińska
Karolina Pędziałek, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu, opiekun: ks. Maciej Medes
Natasza Szczepaniak, Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, opiekun: p. Szczepaniak
Maria Śrutek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Katowicach, opiekun: p. Agnieszka Banasiak
Natalia Śrutek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Katowicach, opiekun: p. Agnieszka Banasiak

Laureatom i Wyróżnionym oraz ich Opiekunom serdecznie gratulujemy!

Jako jury konkursu mamy ogromną nadzieję, że zdobyta wiedza i wyzwolone emocje nie tylko posłużą popularyzacji wiedzy na temat bł. Jana Beyzyma, ale także przyczynią się do rozwijania odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby otoczenia, także w obecnym nadzwyczajnym czasie. Dyplomy dla laureatów oraz wyróżnionych zostaną przesłane elektronicznie. Mamy nadzieję, że po wakacjach będzie możliwość spotkania się na rozdaniu nagród. W razie gdyby było to niemożliwe – nagrody prześlemy pocztą.

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Beyzym – kto to taki?”

ORGANIZATOR: Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, www.beyzym.pl

PARTNER: Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego