Jesteś tutaj

Odkupił swe owce Baranek bez skazy...

Czesław H. Tomaszewski SJ
08.04.2019

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

(Sekwencja Wielkanocna, fragment)

Cóż może być dla nas wspanialszego, jeśli nie dobra wiadomość o zwycięstwie! Wróg siejący spustoszenie, strach i nieszczęście został ostatecznie pokonany! Radość zapanowała nad smutkiem, miłość wyparła nienawiść, a życie zatriumfowało nad śmiercią. „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana” – śpiewamy w jednej z wielkanocnych pieśni. Wódz i zarazem Pan, przeszedłszy przez wrota śmierci, zmartwychwstaje. Wychodzi zwycięski, aby na zawsze roztoczyć nad nami swoją opiekę. W Jego Królestwie panuje Miłość, która pokonuje dotychczasową nienawiść, i dobro, które zwycięża zło i jego twórcę – szatana. Życie góruje nad śmiercią. Stąd budzi się w naszych sercach radość. Zmartwychwstały Pan posyła nas teraz, abyśmy tę radość zanieśli innym, abyśmy się nią dzielili.

Świat współczesny skażony jest kąkolem nieprawości i zmierza do samozagłady. Przez głoszenie i narzucanie społeczeństwom wrogich naturze ludzkiej ideologii, takich jak: ideologia śmierci przez odmawianie prawa do życia, a mówiąc wprost przez mordowanie dzieci nienarodzonych, forsowanie eutanazji odmawiającej prawa do życia osobom chorym, cierpiącym czy niepełnosprawnym; czy ideologia gender i im podobne. Narzucanie błędnych, zaprzeczających ludzkiej godności sposobów zachowań, wykorzystywanie słabszych z powodów socjopolitycznych i kulturowych do niewolniczej pracy za niesprawiedliwe i krzywdzące świadczenia. Tworzenie klas czy grup społecznych niższego stopnia celem wzbogacenia jednych kosztem zubożania i zniewalania drugich.

Dzisiaj Zmartwychwstały Pan przychodzi wszędzie tam, gdzie ludzie dobrej woli Go oczekują, gdzie ludzie żyją ogarnięci strachem, gdzie łzy i nieszczęście stały się codziennością. Przychodzi i przynosi nadzieję zmartwychwstania dla wszystkich, którzy żyją w ciemnościach grzechu i śmierci.

Cieszmy się i radujmy, bo przychodzi do nas Zmartwychwstały, jak kiedyś do uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, mówiąc: „Pokój wam!”. To pierwsze słowa przywitania się Jezusa z uczniami, Jego pozdrowienie. Także do nas Jezus przychodzi i mówi: Pokój wam! Niech pokój zamieszka wśród was, niech zapanuje w waszych sercach i w społeczności, którą tworzycie, w której żyjecie. Pokój wam wszystkim bez wyłączania kogokolwiek, bez jakiejkolwiek segregacji kulturowej, rasowej, etnicznej. Niech ten pokój zamieszka w was na zawsze.

Słowa pokoju są jednocześnie zachętą i wezwaniem do respektowania i życia według porządku ustanowionego przez Stwórcę, porządku, którego nie może zmienić, podważyć, zachwiać żadne inne prawo stanowione – prawo ludzkie. Porządek ten to najistotniejsze i najbardziej podstawowe prawo do życia każdego człowieka, bez wyjątku. Prawo do prawdy, prawo do wolności osobistej, do podejmowania wolnych wyborów zgodnie z własnym sumieniem, prawo do sprawiedliwości i miłości.

Pokój nie może zapanować tam, gdzie bracia i siostry Chrystusa cierpią z powodu braku tego, co jest im absolutnie niezbędne do życia, tam, gdzie ludzie są głodni. Przede wszystkim małe dzieci, szczególnie kochane przez Chrystusa.

Drodzy Przyjaciele Misji, Szanowni Państwo,

życzę wszystkim, aby atmosfera świąt Zmartwychwstania Pańskiego inspirowała nas wszystkich do jeszcze większej solidarności z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie oraz okazywania miłosiernej miłości tym wszystkim, którzy żyją dziś w dużej potrzebie. Nieskończony Bóg i Pan ukazał nam przez tajemnicę Męki, Śmierci oraz chwalebnego Zmartwychwstania swojego Syna Jezusa Chrystusa, jak wielka jest Jego miłość do nas. Jak bardzo jest ona miłosierna. On sam jest właśnie tą MIŁOŚCIĄ. Ukazując nam siebie, zaprosił nas jako swoje przybrane dzieci, abyśmy zechcieli pójść drogą, którą nam nakreślił. Zaprasza nas jako swoje dzieci do dawania świadectwa miłości, miłości ofiarnej i miłosiernej, abyśmy miłowali drugiego człowieka jak siebie samego.

Wszystkim życzę wesołego Alleluja!