Jesteś tutaj

12 marca 2017 roku - Niedziela „Ad Gentes”

(red.)
11.03.2017

12 marca 2017 roku, w II niedzielę Wielkiego Postu, przypada niedziela „ad gentes”. To szczególny dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami i misjonarkami, osobami duchownymi i świeckimi posługującymi na wszystkich kontynentach. Hasłem przewodnim danym nam do refleksji i modlitwy jest w tym roku zawołanie: „Gdzie misjonarz – tam nadzieja”.

Nasi rodacy: kapłani, zakonnicy, zakonnice i osoby świeckie docierają do ubogiej ludności w różnych zakątkach świata, niosąc pomoc potrzebującym. Tam, gdzie ludzie cierpią z powodu niosących zniszczenie klęsk żywiołowych, tam, gdzie panuje głód, przemoc i strapienie, misjonarze spieszą z orędziem miłosierdzia. Z głodnymi dzielą się chlebem, służą chorym i cierpiącym, odwiedzają samotnych i opuszczonych, strapionych podnoszą na duchu, solidaryzują się z prześladowanymi.

W dziele głoszenia światu Ewangelii Chrystusa, głoszenia nie tylko słowem, lecz także czynem miłosierdzia, nie mogą pozostać sami. Potrzebują pomocy i wsparcia, przez naszą modlitwę, ale też wsparcia materialnego. Nie pozostawajmy obojętni na to wezwanie kierowane dzisiaj do nas przez Kościół. Wspomóżmy naszą modlitwą, postem i jałmużną polskich misjonarzy pracujących w dalekich krajach na całym świecie.

Poniżej zamieszczamy Komunikat na II niedzielę Wielkiego Postu „ad gentes”

Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani, Siostry i Bracia!

W II niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „ad gentes”, od lat wspieramy modlitwą i ofiarami misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy posługują na wszystkich kontynentach. Jest to bowiem Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. 

W tym roku duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem: „Idźcie i głoście”, odnawiamy swą świadomość, że w tajemnicy chrztu św. staliśmy się uczniami-misjonarzami i umacniamy się we wspólnym nam wszystkim powołaniu misyjnym.

Naszej modlitwie i refleksji misyjnej towarzyszy hasło: „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”. Widzimy, że w świecie ujawnia się wiele zła. Media nieustannie informują o aktach przemocy, nienawiści, niesprawiedliwości społecznej, deptaniu godności i praw ubogich i słabych. W wielu krajach misyjnych śmiertelne żniwo zbierają choroby, klęski żywiołowe oraz brak dostępu do żywności i wody pitnej. Świat bezradnie dostrzega te problemy, jednak brakuje mu determinacji do podjęcia stanowczej walki. Wielu ludzi w obliczu tych nieszczęść odczuwa niepokój i pogrąża się w apatii. Jednak nie wszyscy patrzą bezradnie na rozlewające się zło. W ubogich krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii misjonarki i misjonarze z Polski głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz niosą ofiarną pomoc potrzebującym. Tam, gdzie docierają, odradza się i umacnia nadzieja. Są oni „dobrzy, jak chleb”, jakby napisał św. Brat Albert, dzieląc się tym, co posiadają. Służą chorym, samotnym, opuszczonym dzieciom, ubogim rodzinom i osobom samotnym. Prowadzą szkoły i przedszkola, dając możliwość zdobycia wykształcenia i zawodu. Są solidarni z uciekinierami i uchodźcami, ofiarami prześladowań za wiarę, przemocy i niesprawiedliwości. Polscy misjonarze nie lękają się wchodzić w trudną rzeczywistość i ją zmieniać. Swą modlitwą, pracą i cierpieniem budzą nadzieję na lepszą przyszłość tych, którzy zdają się jej całkowicie pozbawieni.

Z głębi serca wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim duszpasterzom i wiernym za pomoc duchową i materialną przekazywaną z wielką hojnością i zaangażowaniem naszym misjonarkom i misjonarzom, a chorym za ofiarowanie swych cierpień w intencji misji. Dziękuję mediom za informowanie o misjach. Wasza pomoc sprawia, że na krańcach świata głoszona jest Ewangelia i powstają nowe wspólnoty uczniów Chrystusa.

Proszę, abyście nie ustawali w wysiłkach na rzecz misji. Wesprzyjcie je dziś ofiarą do puszek oraz wysyłając SMS-a na numer 72032 o treści „Misje”. Dołączcie do darczyńców misji poprzez wpłatę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. W ubiegłym roku Dzieło zrealizowało 160 ważnych projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych w najuboższych krajach misyjnych. Bądźcie wraz z misjonarzami tymi, którzy czyniąc dobro w świecie, są siewcami nadziei.

W imieniu polskich misjonarek i misjonarzy oraz własnym zapewniam o modlitwie i wdzięczności za Waszą troskę o misje i pomoc.
Z serca wszystkim błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Bp Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji