Jesteś tutaj

Nr 2019/1 (19)

Dziewiętnasty numer „Misyjnego Szlaku” otwierają dwa teksty misjonarza pracującego na Madagaskarze, o. Tadeusza Kasperczyka SJ – artykuł o trudnej codzienności na Czerwonej Wyspie oraz wspomnienia autora z pobytu na urlopie w Polsce. Z kolei ojciec Gerard Karas SJ, misjonarz z Malawi, dzieli się z Czytelnikami misyjnymi ciekawostkami, a ojciec Henryk Dziadosz SJ przedstawia uroczystości związane z poświęceniem kaplicy represjonowanych przy kościele św. Anny w Chmielnickim na Ukrainie.

W numerze także kolejne artykuły o pionierach jezuickich misji zambijskich: czwarta, ostatnia, część misyjnych dziejów brata Franciszka Übermana SJ spisanych i opracowanych przez ojca Wiesława Krupińskiego SJ oraz drugą część historii jezuickich misji w Zambii autorstwa brata Józefa Boronia SJ.

O tym, jak wygląda misja jezuitów w Zambii dziś, dowiemy się natomiast z relacji ojca Andrzeja Leśniary SJ z Chikuni. Ojciec Andrzej opisuje między innymi zmagania misjonarzy ze słoniami i pasterkę w buszu. Pisze także o tym, dlaczego Matka Boża w tradycji miejscowych ludów nazywana jest „Bina Jezu”.

W dziale „Śladami bł. Jana Beyzyma” publikujemy dwa artykuły ojca Mieczysława Bednarza SJ poświęcone duchowości Apostoła Trędowatych. Ojciec Bednarz tym razem pokazuje bł. Jana Beyzyma jako duchowego syna św. Ignacego Loyoli i przykładnego, wiernego swojemu powołaniu zakonnika.

Publikujemy również wyniki Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych pod hasłem „Błogosławiony Jan Beyzym – wędrowiec miłości”. Oprócz listy nagrodzonych zamieszczamy także kilka wyróżnionych prac.

Numer zamykają listy z krajów misyjnych i podziękowania dla Darczyńców od dzieci objętych „Adopcją Serca” oraz „Zagadki i rebusy dla dzieci”.