Jesteś tutaj

Br. Jerzy Zadwórny SJ

Drogi Boże są nieznane. Urodziłem się w 1956 r., w Kłodzku. Zostałem ochrzczony w tamtejszym kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jestem drugim z trzech braci, którzy pod czujnym okiem naszej kochanej Mamusi nabie­rali życiowej ogłady: w domu, w szkole, w salce katechetycznej, gdzie pilnie uczęszczaliśmy na lekcje reli­gii, oraz w kościele, gorliwie służąc jako ministranci. Nie wiedziałem, jak poto­czą się losy mego życia. Od wczesnej młodości miałem jednak ukryte pragnienie, by służyć Panu Bogu – naj­lepiej jako zakonnik w To­warzystwie Jezusowym. I moje marzenia się speł­niły, a raczej moja modli­twa została wysłuchana. W wieku osiemnastu lat zdecydowałem, że wstąpię do zakonu jezuitów. I tak 19 sierpnia 1974 r. zapu­kałem do drzwi starowiej­skiego klasztoru, prosząc o przyjęcie do nowicjatu. Ku mojej ogromnej rado­ści zostałem przyjęty. Wy­brałem służbę Bogu jako brat zakonny. Już od 38 lat staram się, jak umiem naj­lepiej, służyć Bogu i ludziom. Pierwsze 10 lat moje­go życia zakonnego spędziłem w Polsce. W 1984 r. przełożeni wysłali mnie do Rzymu, gdzie pracowałem w Pontificio Istituto Russicum, a po czterech latach w Pontificio Istituto Orientale.

W 1991 r. wyjechałem do pracy w Nowosybir­sku w Rosji. Pracowałem tam przez osiem lat. Od 2000 r. do chwili obecnej pracuję na Ukrainie w Czar­nym Ostrowie.