Jesteś tutaj

O. Henryk Dziadosz SJ

Urodziłem się 30 lipca 1952 roku w Nowym Sączu. Tam też w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zostałem ochrzczony, przyjąłem Pierwszą Komunię Świętą i byłem bierzmowany. 30 lipca 1967 roku wstąpiłem do Zakonu Ojców Jezuitów. Nowicjat odbyłem w Starej Wsi koło Brzozowa. Następnie studiowałem filozofię w Krakowie, a teologię w Rzymie. Po przyjęciu święceń kapłańskich kontynuowałem studia z teologii duchowości na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po ich ukończeniu wiele lat pracowałem w Polsce jako rekolekcjonista i katecheta.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Dobroczyńcom za dotychczasową pomoc, za Wasze modlitwy i ofiary. W sposób szczególny kieruję słowa podzięki do o. Kazimierza Kucharskiego SJ i jego Zespołu Misyjnego przy parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu za trud zbierania funduszy na wspieranie naszej działalności misyjnej na Ukrainie. Bez Jego i Waszej, czcigodni Darczyńcy, pomocy to dzieło misyjne nie byłoby możliwe. Pamiętamy o Was w modlitwach i prosimy o dalsze wsparcie naszej misyjnej działalności. Pozdrawiam Was i Wasze Rodziny, polecając opiece Najświętszej Maryi Panny.