Jesteś tutaj

List Wolontariuszki pracującej w szpitalu im. bł. Jana Beyzyma w Bagandou

Izabela Cywa
06.11.2015

Szczęść Boże!

Do Republiki Środkowoafrykańskiej przyjechałam w październiku 2012 r. Najpierw spędziłam 10 miesięcy w pracy w aptece przy szpitalu, następnie w grudniu 2013 r. wróciłam drugi raz do pracy w tym samym szpitalu. Dwa dni później zaczęła się kolejna faza wojny domowej w Republice Środkowoafrykańskiej, która przez dwa tygodnie zatrzymała mnie w stolicy. Trzeci raz przyjechałam do Republiki Środkowoafrykańskiej w maju 2015 r. i mam zamiar pracować tutaj przez najbliższe dwa lata. Między wyjazdami do RŚA spędziłam kilka miesięcy w Polsce. Od lipca 2015 mam przejąć obowiązki dyrektora Szpitala im. bł. Jana Beyzyma w Bagandou. Do tej pory dyrektorem szpitala była Pani Elżbieta Wryk, misjonarka świecka pełniąca swe obowiązki przez 7 lat. Praca w szpitalu jest bardzo wymagająca, ale przynosi ogromnie dużo satysfakcji. Od początku powstania szpitala, czyli od 2004 r., pracowało w nim kilkadziesiąt osób z Polski, które wspaniałą i ciężką pracą przyczyniły się do rozwoju szpitala.

Sytuacja w RŚA jest bardzo ciężka. 24 marca 2013 r. Michel Djotodia wraz z organizacją rebeliancką Seleka przejął siłowo władzę w państwie. Zapoczątkowali tym samym 2 lata wojny domowej. W roku 2015 przeprowadzone zostało Forum Pojednawcze, które miało wspomóc powrót demokracji i pokoju do państwa oraz zapoczątkować przygotowania do wyborów prezydenckich. Ludność RŚA natomiast żyje w skrajne biedzie. Kryzys ekonomiczny, polityczny i społeczny przyczynił się do śmierci tysięcy osób, głodu dzieci, zamknięcia szkół etc. Republika Środkowoafrykańska potrzebuje dużo modlitwy i pomocy materialnej. Szpital w Bagandou w okresie wojny domowej był jedyną działającą placówką medyczną na przestrzeni około 200 km. Ta sytuacja obrazuje prawdziwą biedę kraju, który znajduje się na początku listy państw upadłych. Szpital prowadzi wiele projektów. W tym roku chcemy pomóc w funkcjonowaniu szkół, otworzyć kuchnię przyszpitalną, pomóc w funkcjonowaniu lokalnych ośrodków zdrowia, wprowadzić projekty higienizacyjne ludności pigmejskiej, a co najważniejsze – prowadzić formacje medyczne dla pracowników.

Poszukujemy lekarza ze znajomością języka francuskiego, dentysty i laboranta.

Izabela Cywa, wolontariuszka

Jeśli ktoś (lekarz, dentysta, laborant) byłby zainteresowany pracą w naszym szpitalu, bardzo proszę o informację na adres e-mailowy: szpital.bagandou@wp.pl

Jeśli ktoś miałby wolę wesprzeć finansowo Misje w Republice Środkowoafrykańskiej, ofiarę na ten cel może kierować na konto Referatu Misyjnego:

Referat Misyjny Towarzystwa Jezusowego

Prowincji Polski Południowej

Mały Rynek 8

31-041 KRAKÓW

Konto nr: 50 1240 2294 1111 0010 2222 3570

z dopiskiem: „Dla Misji w Republice Środkowoafrykańskiej”.