Jesteś tutaj

Podziękowanie

Stanisław Smolczewski SJ
03.07.2016

Składam serdeczne podziękowania Polakom z Australii, wśród których głosiłem w tym roku rekolekcje wielkopostne w Adelajdzie, Gilongu i Melbourne, a także tym, których prosiłem o pomoc finansową w 2011 roku w Sydney, Brisbane, Gold Coast, Adelajdzie i Melbourne, za ich nadspodziewaną ofiarność i przeogromną życzliwość.

Dziękuję również Księżom ze Zgromadzenia Chrystusowców i Zmartwychwstańców, z Zakonu Dominikanów i moim współbraciom – Jezuitom za umożliwienie mi zebrania tych ofiar, a także za stworzenie bardzo miłej atmosfery, dzięki której czułem się w ich gościnnych domach naprawdę wspaniale. Było to dla mnie tym bardziej cenne, że w Czerniowcach mieszkam sam, a tam mogłem cieszyć się wspólnotą – raz większą, raz mniejszą, ale zawsze był ktoś, z kim mogłem porozmawiać na kapłańskie tematy.

Również osoby świeckie nie pozwalały, bym czuł się samotnym czy się nudził. Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy zabierali mnie na wycieczki lub gościli w swoich domach. Dzięki temu mogłem poznać lepiej życie Polaków w Australii i samą Australię z jej przyrodą. Bardzo mile wspominam ten czas i wiele mam do opowiedzenia moim parafianom, razem z którymi codziennie modlimy się za naszych Dobroczyńców.

Bóg Zapłać! Serdecznie dziękuję!