Jesteś tutaj

Numer 2015/1 (11)

W jedenastym numerze biuletynu „Misyjnym Szlakiem” między innymi: relacja z Sudanu Południowego o. Tomasza Nogaja SJ, posługującego pośród ludu Dinka, „pocztówki z Zambii” o. Andrzeja Leśniary, który pisze między innymi o rozwoju Radia Chikuni i funkcjonujących przy nim radiowych szkół, artykuł o. Gerarda Karasa SJ, w którym autor wspomina swoją wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą w Zambii i Malawi, oraz wywiad z o. Józefem Oleksym SJ na temat malawijskiej parafii św. Józefa w Kasungu. Ponadto w numerze kolejna refleksja o. Mieczysława Bednarza SJ poświęcona duchowej sylwetce bł. Jana Beyzyma, artykuł o zaangażowaniu misyjnym wrocławskiego Zespołu Charytatywnego przy parafii św. Ignacego Loyoli, listy misjonarzy i dzieci z podziękowaniami za modlitewne wsparcie i materialną pomoc. Numer zamyka sprawozdanie z działalności Referatu Misyjnego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego za 2014 rok.