Jesteś tutaj

Misje w Zambii

Andrzej Leśniara SJ
20.03.2016

Misja polskich jezuitów w Zambii nadal się rozwija. Wyjeżdżają tam nowi misjo­narze z Polski, którzy muszą stawić czoła licz­nym problemom, takim jak: ubóstwo, prymitywne warunki bytowania, a nierzadko nędza, w jakiej żyją tam ludzie, choć mamy XXI wiek, różne choroby dziesiątkujące miejscową ludność, jak malaria czy AIDS. Bywa, że – najczęściej ze względu na stan zdrowia – misjonarze decydują się opuścić Afrykę i powrócić do kraju. W ostatnim czasie do Polski wrócili o. Władysław Gągolski SJ oraz o. Michał Szuba SJ.

Wśród nadal pracujących w Zambii polskich jezuitów są: o. Klaus Cieszyński SJ, o. Gerard Karas SJ, o. Jan Kiełbasa SJ, o. Bronisław Kondrat SJ, o. Andrzej Leśniara SJ, o. Józef Matyjek SJ, o. Jakub Maria Rostworowski SJ, o. Tadeusz Świderski SJ, o. Franciszek Woda SJ i o. Ludwik Zapała SJ.

Stacja misyjna w Chikuni

Początki parafii Chikuni, w której pracuje niżej podpisany, sięgają 1905 roku. Parafię założył o. Józef Moreau SJ. Jest ona położona ok. 35 km na wschód od miasta Monze. W samym centrum Chikuni, obok parafii, jest szkoła średnia dla chłopców i dziewcząt, dwie szkoły podstawowe, szkoła dla nauczycieli, szpital i muzeum. Parafia ta ma 21 stacji misyjnych położonych w promieniu 45 km od Chikuni. Misjonarz stara się dotrzeć do każdej ze stacji raz na miesiąc, czasami uda mu się to dwa razy w miesiącu.

Najważniejsze projekty parafii to: Radio Chikuni, Home Based Care (opieka nad chorymi na AIDS), pomoc dla sierot. Jednym z istotnych zadań założonej stacji radiowej jest prowadzenie radiowej szkoły. W 2011 roku szkoła ta transmitowała lekcje dla klasy 2, 4, 6 i 7. W ten sposób w 48 szkołach radiowych uczyło się 1305 uczniów. Radio używane jest również w edukacji dorosłych. Tworzone są dla nich programy rolnicze, dotyczące praw człowieka, zwłaszcza kobiet, a także tego, jak wybierać liderów i do kogo zwracać się o pomoc.